Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#6196Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 14 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.03.2015, před 7 lety

Filip Šedivý

Znění stížnosti

U spol. Humanic jsem podal 26. 2. 2015 reklamaci (č. 196/2/15) na pánskou obuv zn. Bugatti (č. artiklu 1x2-34-35-0732-4, zakoupené v prodejně Humanic v CČM dne 14. 9. 2014) kvůli popraskané podšívce na patní části obou bot. Reklamace byla vyhodnocena jako neoprávněná, s čímž nesouhlasím. Obuv se kvůli vadě špatně nosí a také z estetického hlediska doznala na exponovaném místě značné újmy. Poškození nevzniklo žádným nevhodným zacházením, protože se nejedná o zimní obuv, byla používána jen občas.


Produkt

Pánská obuv zn. Bugatti (č. artiklu 1x2-34-35-0732-4, zakoupené v prodejně Humanic v CČM dne 14. 9. 2014), hodnota 1 899,- Kč


Požadované řešení

Situaci navrhuji řešit výměnou zboží nebo vrácením peněz. Navíc se jedná o reklamaci v šestiměsíční lhůtě od zakoupení, podle mého názoru se tedy jedná o Rozpor v kupní smlouvě dle zákona č. 616 Občanského zákoníku. Tudíž žádám o výše zmíněné řešení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2015 11:48, před 7 lety

Spotřebitel může uplatnit reklamaci pro vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci. Přičemž se má dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, věc byla vadná již okamžiku převzetí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a na její mechanické poškození. Je-li mezi stranami spor o tom, zda se jedná o vadu a strany se nijak nedomluví, doporučujeme spotřebiteli, aby si nechal vypracovat znalecký posudek, pokud je přesvědčený, že se o vadu skutečně jedná. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci. V případě, že posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel právo na řádné vyřízení reklamace a na úhradu znalečného.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2015 13:46, před 6 lety

Společnost HUMANIC CZ spol. s r.o. byla o podaných stížnostech informována. Doposud však neprojevila zájem se k této stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.