Společnost


WEBGOLF s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#62033Nevrácení peněz na neposlané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 hodin 37 minut

Detail stížnosti

Publikováno
09.11.2022, před 29 dny

Tomáš Adami

Znění stížnosti

Dne 24. 7. jsem objednal zboží a hned také zaplatil. Po dlouhém čekání jsem 14. 10. objednávku zrušil a požadoval vrácení peněz. E-shop ale vrácení různě protahuje, požaduje sdělení znova údajů k bankovnímu účtu, na který by je měli vrátit i přes to, že se tyto informace v mailu nachází, jejich odpovědi jsou řádově až za několik dní. 1. 11. mi v posledním mailu bylo slíbeno, že "Částka bude odeslána během 2 dnů." a ani hovor z 5. 11. nic nevyřešil. Již mi dochází trpělivost a jsem z toho značně frustrován.


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2022 12:46, před 28 dny

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2022 12:57, před 28 dny

Dobrý den, objednávka byla stornována a částka byla zákazníkovi vrácena zpět na účet. Prosíme zákazníka o kontrolu a omlouváme se tak za zdržení způsobené vyprodáním zvolené položky. Děkujeme, WebGolf.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2022 13:19, před 28 dny

Děkujeme za odpověď.

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a případně o uzavření stížnosti.

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.11.2022 13:23, před 28 dny


Tomáš Adami

Hodnocení:

Komentář: Děkuji dTestu, bez jejich pomoci si myslím, že by vyřízení trvalo minimálně mnohem déle. Peníze přišli hned v moment, kdy byla stížnost zveřejněna.