Společnost


ARTOKNA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#6206Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 14 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.03.2015, před 6 lety

Michael Taylor

Znění stížnosti

Dne 8.3.2015 kolem 13 hod. došlo k samovolnému prasknutí okna, kterému předcházela rána. Okna jsme si nechali dělat dne 15.3.2013 č. zakázky S23-0291.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k mechanickému poškození, ale samovolnému prasknutí, kdy jsme se čirou náhodou nacházeli na zahradě a u okna se nikdo nenacházel, požadujeme kompletní výměnu skleněné tabule včetně vyplnění plynu v oknu, jak bylo původně zakoupeno.

Reklamaci jsme dne 9.3.2015 zaslali výrobci, který hned v telefonu, aniž by viděl fotku cokoliv, uváděl, že to je blbost, aby po takové době okno samo prasklo a že asi těžko budu reklamovat a dnes, 10.3.2015 zaslal email, že došlo k mechanickému prasknutí (doslova: Rozsah praskliny vznikl důsledkem mechanického poškození, samovolné prasknutí skla nevyžaduje takový rozsah, které vykazuje sklo u Vaší zakázky.). Firmy co se tímto zabývají mluví přesně opačně a ilustračně ukazují mnohem větší praskliny. Firmě sem znovu zaslal, že si stojím za svým a doženu věc opravdu až k soudu, poněvadž nelžu a sklo prasklo samovolně a snad nějaké testy to prokážou...zakázka stála 11tisíc, testy budou nejspíš dražší, ale pokud mě to někdo po výhře zaplatí, tak do toho půjdu, protože jen já vím, jak sklo opravdu prasklo a né firma, co podle fotky a hrozným kecem zamítne reklamaci


Produkt

3 dílné okno, 3 x 2-sklo Ug = 1,0 + SUPERSPACER


Požadované řešení

Výměna skla


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2015 11:40, před 6 lety

V tomto případě je žádoucí, aby společnost reklamaci posoudila fakticky. Spotřebiteli doporučujeme, aby prodávajícímu zaslal nesouhlas s vyřízením reklamace a vyzval ho k přezkoumání vady na základě fyzické přítomnosti, případně na základě fotografií, jinak se obrátí na soudního znalce, protože mu důvod zamítnutí reklamace na tuto situaci nepřijde přiléhavý. Pokud to však odmítne a bude trvat na mechanickém poškození, doporučujeme spotřebiteli, aby se obrátil na soudního znalce z oboru pro vypracování znaleckého posudku, kterým je poté možné rozporovat zamítnutí reklamace a odstoupit od smlouvy nebo setrvat na již uplatněném nároku z vadného plnění.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Dále platí, že práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Je tedy nutné uplatnit reklamaci u odpovědné osoby.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2015 15:41, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.
Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.
V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.