Společnost


Foglik s.r.o.

Počet nahlášených stížností:49
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

30%
70%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#6208Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.03.2015, před 7 lety

Pavlína Vavřínková

Znění stížnosti

20. ledna 2015 jsem uskutečnila objednávku s číslem 136904. Zboží bylo zaplaceno dva dny nato. Do dnešního dne jsem neobdržela své zaplacené zboží a ani peníze. Psala jsem několikrát dotaz na stránkách kosmetix.cz, volala jsem na uvedené číslo. Na mail se mi nikdo neozval, telefonní číslo jednou zazvoní a pak jde do obsazovacího tónu.


Produkt

Eveline cosmetics


Požadované řešení

Zaslání ÚPLNÉ objednávky v co nejkratším termínu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.3.2015 18:17, před 7 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu poskytnuté kupujícím, má kupující právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku. To znamená, že spotřebitel má právo prodejce upozornit, že nedodal zboží včas (pokud bylo doba dodání sjednána) a poskytnout prodejci přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky). Pokud prodejce nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené finanční částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou).

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2015 12:53, před 7 lety

Společnost Foglik s.r.o. nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.

Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. Z trestněprávního hlediska je možné připojit se k trestnímu oznámení na Policii ČR. Poté budou orgány činné v trestním řízení posuzovat, zda došlo ke spáchání trestného činu.

Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a
občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.