Společnost


BILLA, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:410
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

88%
12%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#62184Nedodržování vlastních garancí společností BILLA sro.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2022, před 10 měsíci

Marie Karaskova

Znění stížnosti

Dobrý den,


dne 13. 11. 2022 jsem navštívil prodejnu v Pardubicích Pražská 875, kde jsem chtěl zakoupit v letáku nabízený slunečnicový olej. Olej již neměli a když jsem se paní hlavní pokladní Gabriely Z(zástupce vedoucí) dotázal co mi může nabídnou jako náhradu/garanci odpověděla, že žádné náhrady se v Bille neposkytují. Toto vše si ještě údajně okamžitě telefonicky potvrdila s vedoucí této prodejny, která uvedla, že se náhrada /garance poskytuje pouze v případě že je špatně uvedená cenovka jinak nic takového neexistuje.


Uvedl jsem, že to není možné že je tento kodex stále platný, nebo pokud byl zrušen tak to muselo být učiněno někdy tento měsíc


Jak to tedy je s vaším kodexem aktuálně je co z níže uvedeného nově již neplatí?:· Billa garance: Vše, co je v letáku, najdete v naší prodejně. všechno zboží z letáku je v prodejně vždy k dispozici, pokud ne, nabídneme vám zboží srovnatelné kvality za stejnou cenu. Neplatí pro nepotravinářské zboží."

· Čerstvé nebo zdarma – pokud zákazník najde na prodejně prošlé zboží, tak dostane 1 ks nezávadného a čerstvého zboží stejného druhu zdarma,

· Nestůjte ve frontě – pokud je ve frontě před zákazníkem více než 5 dalších zákazníků a nejsou otevřeny všechny pokladny, tak zákazník obdrží slevový kupón,

· Spokojenost nebo výměna – pokud zákazník není spokojen s kvalitou zboží, tak je zboží snadno vyměněno,


V rozhovoru paní Gabriela Z. uvedla že žádné z výše uvedených pravidel neexistuje a pokud by existovala tak by zkrachovali.

Trval jsem na tom že o těchto právech jsou zákazníci Billy periodicky v reklamách ujišťováni a pokud by to skutečně neplatilo jednalo by se o vážné porušení pravidel.


Děkuji za vyjádření k platnosti/neplatnosti výše uvedených garancí.


S pozdravem

Josef Jair


Produkt

Nedodržování vlastních garancí.


Požadované řešení

Dodržování vlastních garancí. Proškolení personálu. Nespoléhat na to že zákazníci raději svá práva neuplatní pokud personál dělá že o ničem neví.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.11.2022 13:33, před 10 měsíci

Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Podle popisu vzniklé situace by se mohlo jednat o nekalosoutěžní praktiku, konkrétně pak klamavou reklamu podle § 2977 Občanského zákoníku. Zde je v odst. 2 písm. c) uvedeno, že při posuzování, zda je reklama klamavá, se přihlédne ke všem jejím výrazným znakům, zvláště se přihlédne k údajům, které reklama obsahuje ohledně podmínek, za nichž se zboží dodává nebo služba poskytuje.

Pokud by bylo prokázáno, že o klamavou reklamu skutečně jde, mohla by osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení (§ 2988 OZ).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
23.11.2022 14:44, před 10 měsíci

Vážená zákaznice,

děkujeme za Váš podnět. Dovolujeme si Vám sdělit, že podněty zákazníků společnosti BILLA, spol. s r.o. zpracovává Infolinka pro zákazníky, na kterou se můžete kdykoliv s důvěrou obrátit prostřednictvím e-mailu info@billa.cz nebo ve všedních dnech v čase 8:00 - 18:00 na telefonním čísle 800 153 976.

S pozdravem,

BILLA, spol. s r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.11.2022 14:53, před 10 měsíci


Marie Karaskova

Zástupkyně společnosti Billa se vyjádřila viz níže. Považuji případ za uzavřený.

Dobrý den, pane Jaire,
děkujeme Vám za Vaše upozornění týkající se naší pobočky v Pardubicích a velice se Vám omlouváme za vzniklé nepříjemnosti.
Regionální manažer spolu s vedoucí prodejny postupně během včerejšího a dnešního dne proškolili veškerý personál ohledně platnosti a znalosti garancí.
Pevně věříme, že se Vámi popsaná negativní zkušenost již nebude opakovat, a Vy tak zůstanete i nadále naším zákazníkem.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Anna Kuklová
REWE GROUP Česká republika
BILLA Bonus club
BILLA spol. s r.o.
Modletice 67
251 01 Říčany u Prahy
Infolinka: 800 153 976
ZDARMA Po - Pá 8:00 - 18:00

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.11.2022 15:16, před 10 měsíci

Děkujeme stranám za součinnost. S ohledem na výše uvedené vyjádření stížnost uzavíráme s dosažením dohody.