Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:495
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

52%
48%
Toto skore je založeno na 126 stížnostech.

#62230Nedodané zboží 2x

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
16.11.2022, před 10 měsíci

Anna Beránková

Znění stížnosti

Objednala jsem zboží, zaplatila. Čekala jsem minimálně týden a zboží nedorazilo, dle informace od společnosti a dopravce byla zásilka na cestě, ale stále nedoručena. Z ničeho nic byla zrušena a vrácena odesílateli. Bylo mi doporučeno udělat novou objednávku, že mi vrátí peníze za starou objednávku. Zboží jsem tedy objednala znovu, opět stále na cestě OPĚT nedoručeno a vráceno odesílateli.
Jsem zklamaná z přístupu a této společnosti.


Požadované řešení

Lepší komunikace, vysvětlení důvodu, následné vyřešení/kompenzace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2022 09:04, před 10 měsíci

K nedodání zboží:
Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.


Ke stornování objednávky prodávajícím:
Odstoupení od smlouvy prodávajícím je možné pouze dohodou a nebo ze zákonných důvodů. Samotný důvod, že "zboží není skladem" není důvodem pro stornování objednávky. Žádáme tedy společnost o uvedení důvodu, pro který byla kupní smlouva jednostranně zrušena.

Je však samozřejmě možné se se spotřebitelem dohodnout na změně v plnění (např. zmíněná obdobná TV).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
23.11.2022 12:47, před 10 měsíci

Dobrý den, mrzí nás, že nedošlo k doručení zboží od partnera. Objednávka číslo 142612697 nebyla uhrazena. Byla stornována z důvodu nedostupného zboží skladem u našeho externího partnera. Druhá objednávka, která byla uhrazena 142206363, nemohla být z technických důvodů doručena a platba byla vrácená na Váš účet dne 21.11.2022. Budeme Vás kontaktovat ohledně dalšího postupu. S pozdravem, Kamila overeno@mall.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.3.2023 22:20, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.3.2023 23:22, před 6 měsíci


Anna Beránková

Hodnocení: