Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#6241Zavadejici reklama Petileta zaruka zdarma

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 21 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.03.2015, před 7 lety

Štěpán Kasal

Znění stížnosti

Prodejce (T.S.Bohemia) inzeroval produkt s dodatkem Pětiletá záruka zdarma.

Věřím, že postupoval podle obecných pokynů výrobce, proto si stěžuji na firmu Indesit.

Jedná se o následující nesrovnalosti:
1) nejedná se o záruku, pouze o právo na bezplatnou opravu,
další práva, včetně úhrady způsobené škody, výrobce výslovně vylučuje.
2) Spolu s pračkou (Hotpoint-Ariston WMD 1044 BX EU) dodal Indezit složenku na 1150 Kč, kterou požadoval jako jednu z podmínek získání "Záruky" To je v rozporus původní nabídkou.
3) Podmínkou záruky zdarma je registrace, scan účtenky, vyplněná formuláře včetně položky "Akce," ve které není žádní vhodná položka. Musel jsem výrobce kontaktovat, doufám, že odpoví uspokojivě. V každém případě mne tato "registrace" obrala zatím o dvě hodiny času. Takovéto množství práce není "zdarma".
4) Zákazník musí provést registraci do 30 dnů. Indesit si vyhrazuje na odpověď 9 týdnů a navíc výslovně zdůrazňuje, že "tato lhůta není závazná". Pokud se tedy zmýlím při opisování 21 znaků dlouhého výrobního čísla, nebudu to moci opravit, již bude po lhůtě!


Produkt

Pračka doufám bude dobrá (dTest 9/2014), právní podmínky zoufalé.


Požadované řešení

Upuštění od klamavá reklamy ("záruka"). Pokud výrobce nabízí opravy zdarma, neměl by to podmiňovat obtížně splnitelnými podmínkami.

Jako absolutní minimum požaduji, aby název akce nutný pro registraci byl dodáván s fakturou nebo s výrobkem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2015 16:39, před 7 lety

Práva spotřebitele v případě vadného plnění, která stanovuje zákon, se vztahují pouze na vady, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě 24 měsíců. Pokud je smluvně stanovena delší záruční lhůta, jedná se o čistě smluvní vztah. Spotřebitel tedy může reklamovat vady, které se v dané lhůtě vyskytnou, ale konkrétní nároky, které v daném případě náleží, jsou dány smluvními ujednáními.

Jestliže prodávající prezentuje jako součást nabídky prodlouženou možnost uplatňovat práva z vad, ale ve skutečnosti ji neposkytuje, mohlo by se z jeho strany jednat o klamavou reklamu. Na internetových stránkách prodávajícího jsme nicméně takové ustanovení nenašli, a tudíž by bylo třeba takovou skutečnost prokázat.

Pokud je možnost uplatňovat práva z vad v prodloužené lhůtě nabízena jiným subjektem než prodávajícím, je na zvážení spotřebitele, zda takovou nabídku s ohledem na cenu poskytované služby a odpovídající protihodnotu přijme, nebo ne.

Na základě výše uvedeného jsme stížnost přeřadili na prodávajícího.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.8.2015 15:28, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.