Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:410
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#62446Vrácení zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.11.2022, před 10 měsíci

Martin Melíšek

Znění stížnosti

Při koupi létající panenky, kdy se pouze jednou vznesla a již nefungovala. Hned druhý den jsem reklamoval zboží u zásilkovny u které jsem zboží vyzvedal. Bylo mi řečeno, abych jim zadal kod na vrácení, ale nikde jsem jej nenašel! Pouze je zde odesílatel : flyo.cz, obj. 221O31O273, =C58-757-SU3=A,DAMAINVEST s.r.o


Produkt

NO.82


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2022 13:24, před 10 měsíci

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitel taktéž využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Zboží by mělo být při odstoupení od smlouvy či reklamaci odesláno na pobočku prodávajícího nebo do sídla prodávajícího.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2023 15:20, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informací k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.