Společnost


FP PRO, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:322
Z toho za letošní rok:320
Stále v řešení:248
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#62448Nevrácení vstupného

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.11.2022, před 7 dny

Václav Čermák

Znění stížnosti

Nevrácení vstupného za koncert Smokie


Požadované řešení

Vrácení platby


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2022 09:58, před 6 dny

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky po ujednaném termínu, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pokud pořadatel nereaguje na emaily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti: FP PRO, s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 155 00. Pokud již tak spotřebitel učinil a prodávající doručení zmařil, považuje se za doručené dle § 570 Občanského zákoníku.

V případě, že pořadatel nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době, je možné jej vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Pokud pořadatel své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na insolvenční soud a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči pořadateli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.