Společnost


Badoo Trading Limited

Počet nahlášených stížností:25
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#62453Badoo premium na jeden den, neustále strhavání

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.11.2022, před 6 dny

Michal Hořejší

Znění stížnosti

Zaplatil jsem si z nudy Badoo premium na jeden den, ovšem už jsem si nepřečetl opakované strhavání, nejde mi to nikde ukončit a nadále nechci platit každý den 79 korun. Automatické strhavání mám vypnuté, v appleID v sekci předplatné není nic od Badoo, snad jediné co mě napadá je zablokovat kartu.


Produkt

Badoo premium na jeden den


Požadované řešení

Ukončení předplatného, peníze ať si nechají, hlavně ať už nestrhavají další.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2022 09:29, před 6 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Byla-li automatická prolongace sjednána v rámci registračního formuláře (resp. byl-li na ní spotřebitel srozumitelně upozorněn v rámci registrace), a nikoliv pouze v obchodních podmínkách nebo jiném externím dokumentu, je platná.

Dle informací uvedených na webových stránkách společnosti (https://badoo.com/help/?section=25) je možné automatické platby ukončit prostřednictvím nastavení v profilu zákazníka. V případě, že došlo k poučení pouze v obchodních podmínkách, došlo k zániku smlouvy po původně sjednané době trvání smlouvy, řečeno jinak nedošlo k automatickému prodloužení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace prostřednictvím našeho portálu, obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.