Společnost


Penny Market s.r.o.

Počet nahlášených stížností:445
Z toho za letošní rok:67
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#62458Prodej zboží v jiné cenové relaci, než která je uvedena u zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
24.11.2022, před 6 dny

BLANKA ROZEHNALOVÁ

Znění stížnosti

Údajně je tam někde malými písmeny napsáno, že se jedná o cenu od jiného data , než které je aktuální. Konkrétně jsem včera (23.11.) nakoupila v prodejně Penny Žalanského (00542, pokladně č. 2 ve 20,10, pokladní č.96/96 č. dokl. 5005 kyšku, která byla označena cenou 9,90, účtováno mi bylo 22,90!!! JIná c ena nikde nebyla! . Navíc mi byla účtována hladká mouka dvakrát, ačkoliv jsem měla jen jednu(uznávám, že jsem si měla této skutečnosti všimnout dřív, přesto je toto neodpustitelné!!!


Produkt

Kyška Valašská 2 ks


Požadované řešení

Změna vedení prodejny, je třeba důsledně dodržovat předpisy a zboží , které je v akci až druhý den, řádně označovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2022 11:42, před 6 dny

Nabídka zboží, která je tvořena i cenou u něj uvedenou, je pro obchodníka závazná. Pokud jinou cenu uvádí a jinou účtuje, dopouští se klamavého jednání a je právem spotřebitele dožadovat se rozdílu v ceně zaplacené navíc.

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Dozorovým orgánem je v této oblasti Česká obchodní inspekce, které spotřebitel může dát podnět pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Pokud bylo zboží (mouka) zaúčtováno dvakrát, ačkoli spotřebitelka zakoupila zboží pouze jednou, pak by měla v případě prokázaného zjištění nesprávného vyúčtování zboží na pokladně nárok na vydání bezdůvodného obohacení ze strany podnikatele.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.