Společnost


TPF group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#62624FKSP - změna data vystavení faktury

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
30.11.2022, před 4 měsíci

Oldřich Ručka

Znění stížnosti

Objednal jsem si pobyt s úhradou přes FKSP. Podmínkou pobytu v mnou vybraném termínu byla okamžitá úhrada s tím, že následná platba z FKSP bude poukázána na můj účet.
Bohužel, FKSP funguje tak, že je požadovaný pobyt nejdříve schválen, následně může dojít k úhradě faktury.
Jenže schválení proběhlo až po mé předchozí úhradě (jako požadoval TravelKing).
Z uvedeného důvodu (datum vystavení faktury před datem schválení FKSP) mi zaměstnavatel nechce proplatit FKSP přípspěvek. Řešením by byla změna data vystavení faktury. Na toto nechce přistoupit TK, přestože jiní provozovatelé s tímto nemají problém.
PS. jde o změnu o 4 dny v rámci jednoho měsíce.


Produkt

Fartura, FKSP


Požadované řešení

Změna data vystavení faktury.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2022 09:12, před 4 měsíci

Datum vystavení faktury je jednou z povinných náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. Za správnost údajů, které jsou uvedeny na daňovém dokladu, zodpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění.

Za špatně vystavený doklad může být společnosti uložena pokuta od finančního úřadu. Údaje uvedené ve správném daňovém dokladu nemůžou být měněny a upravovány za nepravdivé.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a výsledkem tohoto řízení je vydání závazného stanoviska. Více informací o finančním arbitrovi může spotřebitel nalézt zde: https://finarbitr.cz/cs/. Podání návrhu je možné zde: https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Reakce společnosti

Publikováno
9.12.2022 11:53, před 4 měsíci

Dobrý den,

panu Ručkovi jsme fakturu upravili dle potřeby jeho zaměstnavatele.

V případě vystavení dokladů k čerpání příspěvku FKSP datum vystavení na faktuře odpovídá datumu vytvoření objednávky v našem systému, kterou si zákazník sám vytváří na našem webu. Je na odpovědnosti zákazníka, aby dodržel všechny postupy pro získání příspěvku z FKSP, které určuje jeho zaměstnavatel, případně aby zajistil zaslání objednávky ze strany zaměstnavatele, pokud má mít doklad další náležitosti. Z naší strany není možné ovlivnit, kdy si zákazník objednávku vytvoří, jaké jsou specifické podmínky jeho zaměstnavatele a další. Doklad však plně splňuje všechny náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.

S přáním hezkého dne,
Jan z Travelkingu

Reakce společnosti

Publikováno
9.12.2022 11:53, před 4 měsíci

Dobrý den,

panu Ručkovi jsme fakturu upravili dle potřeby jeho zaměstnavatele.

V případě vystavení dokladů k čerpání příspěvku FKSP datum vystavení na faktuře odpovídá datumu vytvoření objednávky v našem systému, kterou si zákazník sám vytváří na našem webu. Je na odpovědnosti zákazníka, aby dodržel všechny postupy pro získání příspěvku z FKSP, které určuje jeho zaměstnavatel, případně aby zajistil zaslání objednávky ze strany zaměstnavatele, pokud má mít doklad další náležitosti. Z naší strany není možné ovlivnit, kdy si zákazník objednávku vytvoří, jaké jsou specifické podmínky jeho zaměstnavatele a další. Doklad však plně splňuje všechny náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.

S přáním hezkého dne,
Jan z Travelkingu

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.12.2022 12:14, před 4 měsíci


Oldřich Ručka

Hodnocení:

Komentář: Díky dTestu se ledy pohnuly a bylo nalezeno řešení, které mne 100% uspokojilo.
Tavelking nebyl tímto řešením nijak poškozen a já naopak získl možnost čerpat FKSP přípspěvek.
Nikdy jsem netvrdil, že doklad společnosti Travelking nesplňuje náležitosti § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.
Jen jsem chtěl lidský přístup, pochopení a možná trochu invence. V 21. století tvrdit "systém to neumožňuje" je trochu alibistické.
Ještě jednou děkuji. Zejména pracovníkům dTestu. Bez jejich pomoci by k tomuto řešení nedošlo.