Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:546
Z toho za letošní rok:18
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#62809Neobdržené vstupenky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2022, před 4 měsíci

Anna Klechová

Znění stížnosti

Neobdržené předražené vstupenky.


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2022 13:32, před 4 měsíci

Společnost dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí .

Společnost se jakožto zprostředkovatel obchodu ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Rozhodný je v tomto případě i zvolený či domluvený způsob dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku, případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky dodány nebo budou dodány jiným způsobem, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2023 13:15, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.