Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:205
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#62873Rivalenti.cz - zboží mi nedošlo

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.12.2022, před 10 měsíci

Tomáš Linhart

Znění stížnosti

Objednal jsem a zaplatil zboží, které nedošlo. Web už ani nefunguje a nedá se tam nakupovat. Zboží mě stálo 1500,-, teď budu vymáhat vrácení peněz.

Objednal jsem svetr koncem listopadu. Za týden došlo do emailu, že zboží dorazí do 40ti dnů. Prý je objednáno od dodavatele ze zahraničí. Prý pokud zboží nedojde do 40ti dnů, je možné že to ještě potrvá, protože zboží může cestovat až z Asie. Při objednávání na webu bylo uvedeno, že je zboží skladem.


Požadované řešení

Chci vrátit peníze zpět na účet.

Zaplaceno s dopravou 1507 Kč.

Tady jsem platil:
Zaplaťte prosím částku 1 507 Kč na vrub našeho bankovního účtu
6031787181 / 5500 s variabilním symbolem 3965335


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2022 10:08, před 9 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit a získat zpět své peněžní prostředky i prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Prodávajícím je v tomto vztahu společnost Delta Division s.r.o., bez ohledu na překvapivá ustanovení jejích obchodních podmínek, v kterých společnost deklaruje opak (§ 1753 občanského zákoníku ve spojení s rozhodovací činností ADR České obchodní inspekce). Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti: Delta Division s.r.o., Milady Horákové 382/75, 170 00 Praha.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Spotřebitelům doporučujeme před využitím e-shopů a zaplacením, aby si daný e-shop prověřili na stránkách České obchodní inspekce (zde: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/) nebo na stránkách dTestu (zde: https://www.dtest.cz/eshopy), popř. využili recenzních portálů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2023 14:59, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.