Společnost


Spojka Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#6328Nedodaný slevupon

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.03.2015, před 5 lety

Josef Bečka

Znění stížnosti

Dne 14.3. jsem objednal 2ks 5m LED pásek s dálkovým ovladačem a po obdržení údajů k platbě:č.ú. - 2105735125/2700, VS- 1896024401 jsem zaplatil přes bankink částku 837,-Kč.
Mám sice nový program Windous 7 a je mi 66let, ale jsem si skoro jist, že jsem mail se slevuponem nepřehlédl. Snažil jsem se zíkat přímý kontakt na společnost, ale bez úspěchu.


Požadované řešení

Dodat slevupon na info@penzion-lada.cz
eventuálně mne kontaktovat na tlf. 777 017 615 - Josef Bečka


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.4.2015 14:54, před 5 lety

V tomto případě záleží mimo jiné na obchodních podmínkách, jakým způsobem upravovaly vzájemné vztahy stran. Obecně se dá dovodit, že byl-li voucher již uplatněn, měli by spotřebitelé vymáhat dodání zboží či poskytnutí služeb zejména na samotném dodavateli, přesto však určitou míru odpovědnosti nese i slevový portál. Pokud obchodník voucher odmítl akceptovat z důvodu nedodržení podmínek slevovým portálem, bylo by možné částku požadovat po slevovém portálu. Zvláště za situace, kdy spotřebitelům nejsou známy vzájemná práva a povinnosti slevového portálu a jeho dodavatelů a jejich vztah je pro zákazníky netransparentní. Právní normy totiž neříkají jednoznačně, jak má poskytování zboží či služeb na základě voucheru probíhat. Slevový portál se staví do role zprostředkovatele. Jedná však se zákazníky vlastním jménem, prezentuje nabídky jiných dodavatelů, vystavuje zákazníkům vouchery a inkasuje od nich peníze. Spotřebitel tak má dojem, že uzavírá smlouvu se slevovým portálem a dodavatelům pak předkládá pouze voucher.

Na společnost byl podán insolvenční návrh, kterým byl soudem odmítnut. Zo znamená, že by bylo možné uplatnit pohledávku u soudu. Není ale vyloučeno, že insolvenční návrh bude opět podán. V takovém případě by bylo soudní řízení zastaveno. Doporučujeme tedy spotřebiteli, aby insolvenční rejstřík sledoval.