Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#63400Reklamace.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 5 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.12.2022, před 3 měsíci

Zdeněk Kasýk

Znění stížnosti

Dobrý den.Na mobilu Huawei P20 lite ma byt dle výrobce NFC.Zakoupený mobil ho ,ale nemá.
Kasýk Zdeněk


Produkt

Nelze platit mobilem.


Požadované řešení

Oprava.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2022 07:25, před 3 měsíci

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat dodání nové věci nebo opravu, je-li možná. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
25.1.2023 13:34, před 2 měsíci

Dobrý den, u tohoto případu potvrzujeme, že jde skutečně o reálného zákazníka, na rozdíl od řady dalších, kteří na tomto portálu píší "stížnost", ale dle jména u nás nic nezakoupili a následně s nimi komunikace ustává. S panem Kasýkem již probíhá standardní komunikace za účelem vyřešení reklamace, dále informujeme, že všichni ostatní, kdo by měli potřebu reklamovat nebo měli jakýkoli problém, stačí napsat na daný e-mail, který pro ten účel uvádíme přímo na fakturu. Odpovídáme během pár hodin, téměř vždy to stihneme do 1 pracovního dne. Naopak odpovědi na tomto portálu nám většinou zaberou delší dobu, protože jsou zde zveřejňovány s několikadenním zpožděním až po odpovědi administrátorem dtestu.

INFORMACE PRO PŘÍPADNÉ REKLAMUJÍCÍ: Na tomto portálu nám bohužel ve velkém množství případů píšou lidé, které dle jména v objednávkách nelze vůbec najít a následně se po naší reakci na "stížnost" ani neozvou. Nevíme, kdo takové zprávy píše a ani nevíme, co s takovou situací dělat, ale všem, kdo potřebují řešit skutečný problém, jsme samozřejmě k dispozici. Pokud tedy od nás máte zboží, není problém napsat na e-mail uvedený na faktuře nebo v potvrzení objednávky a spojit se s námi, což je nejrychlejší cesta. Reklamační postup, případně postup pro odstoupení od smlouvy, je u nás naprosto standardní a odpovídáme běžně v pracovní době během několika hodin, nejpozději do druhého dne.
Děkujeme za pochopení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2023 23:39, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.2.2023 04:21, před měsícem


Zdeněk Kasýk

Vyřešeno. Vše ok.

Reakce společnosti

Publikováno
27.2.2023 11:32, před měsícem

S panem Kasýkem proběhla standardní komunikace a vyřešení reklamace. Rádi bychom znovu připomněli všem, kteří mají potřebu reklamovat, nebo mají jakýkoli problém, stačí napsat na daný e-mail, který pro ten účel uvádíme přímo na fakturu.

Děkujeme.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.