Společnost


NanoTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#6354Nedodané předem zaplacené služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
27.03.2015, před 8 lety

Alice Žertová

Znění stížnosti

Dne 27.4.2014 byla uhrazena faktura společnosti NanoTrend s.r.o. IČ:01992775 číslo:20142537 na částku 350,- Kč. Ani po opakovaných urgencích nebyla slíbená služba - monitoring úniku tepla - dodána. E-mail ani uvedená telefonní čísla nejsou funkční.


Produkt

Monitoring úniku tepla - Z200 - 2 snímky, Z500 1 snímek, analýza detailů problémových míst, návrh řešení, doporučení lokálního řemeslníka


Požadované řešení

Navrácení uhrazené částky 350,- Kč na adresu Jiří Otradovec, Jesenická 1724/22, Praha 10, 10600


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2015 16:44, před 8 lety

Z uzavřené smlouvy vznikají stranám vzájemná práva a povinnosti. Pokud služba nebyla poskytnuta ve sjednaném termínu, ocitla se společnost v prodlení. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit poté, co společnost svoji povinnost nesplní ani v dodatečně stanovené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla.

Z důvodu zachování důkazního postavení doporučujeme písemnou komunikaci. Projev vůle, který je učiněn vůči nepřítomné osobě, působí až od okamžiku, kdy jí dojde. U poštovní přepravy na rozdíl od elektronické komunikace platí fikce doručení, i když si adresát poštu nepřevezme. Zásilku také doporučujeme zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou.

Je-li poškozených více, doporučujeme zvážit podání trestního oznámení. V současné době se společností neprobíhá insolvenčí řízení. Doporučujeme však insolvenční rejstřík sledovat a v případě, že bude řízení opět zahájeno, je vhodné svou pohledávku přihlásit.

Vzhledem k tomu, že se nám se společností nepodařilo navázat kontakt, jsme nuceni stížnost uzavřít.