Společnost


Groupe SEB ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#63618Došlé zboží mělo rozbité platické součástky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

16 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.01.2023, před 29 dny

Jan Vlček

Znění stížnosti

Dnes 3.1.2023 jsem obdržel balík ,kde byl hnětač QB 15E838 (faktura č.**) Obal byl neporušen, po rozbalení jsem našel rozbitý plastový kryt hnětací mísy ,též prasklý knoflík,A, ovládací motorové jednotky(též plast)Jinak vše funguje ,pouze tyto věci jsou poškozené.
Jelikož jsem na faktuře nenašel, kam urgovat,píši Vám.
Zjistil jsem ,že máte prodejnu i v Chvalovicích -Hatě 196, výměna rozbitých plastových součástek by šel řešit i tam, vše mám ofoceno.
S pozdravem Jan Vlček


Produkt

Hnětač/míchač QB 15E838


Požadované řešení

Poslání poškozených plastových součástek na adresu ,případně prodejnu v Hatích,Praha je dost daleko.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2023 14:00, před 28 dny

Odstoupení od smlouvy:
Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Reklamace:
Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Dle § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se práva z vady zásadně uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. U jiné osoby by měl spotřebitel uplatnit právo z vady pouze tehdy, domluvil-li se na této osobě s prodávajícím předem a je-li tato osoba v místě pro spotřebitele bližším, než je místo, ve kterém je prodávající. Dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a nabízených služeb, případně i v místě nebo sídle podnikání.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.1.2023 09:59, před 17 dny

Spotřebitel nás informoval, že mu byl zaslán nový hnětač, avšak s prasklým a poškozeným krytem. Nyní již společnost na komunikaci ze strany spotřebitele nereaguje.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2023 16:19, před 12 dny

Spotřebitel nám zaslal doplnění, že mu byl poskytnut nový kryt mísy, který je již neporušený - problém je tím vyřešen. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.