Společnost


Novák Matěj

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#6378Nevrácení peněz za vrácené zboží RaM polštářek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 25 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.03.2015, před 8 lety

Jiřina Hamerníková

Znění stížnosti

Dne 11.12.2014 zakoupen RaM polštář v obchodním domě Prior v Č. Budějovicích v ceně 4990kč. Ze zdravotních důvodů není možné RaM polštář užívat. Proto dne 12.12.2014 byl dle návrhu zástupce firmy vrácen.

Jako doklady jsou k dispozici:
Faktura / Daňový doklad č. 500-90 ze dne 11.12.2014
Záruční list s obchodními podmínkami ze dne 11.12.2014
Protokol o převzetí zboží (vrácení) ze dne 12.12.2014

Do dnešního dne nebyly peníze vráceny.


Produkt

Masážní polštářek


Požadované řešení

Vrácení penez dle obchodních podmínek společnosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.4.2015 16:53, před 8 lety

Pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Za obchodní prostory se podle směrnice o právech spotřebitelů považují nemovité maloobchodní prostory, kde obchodník trvale provozuje svou činnost. Za obchodní prostory by neměla být považována veřejně přístupná místa, jako jsou např. nákupní střediska, které obchodník pro své podnikání používá pouze výjimečně.

Nevrátí-li podnikatel peníze ve lhůtě 14 dnů, ocitá se v prodlení a spotřebitel může požadovat současně i úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Reakce společnosti

Publikováno
13.5.2015 17:57, před 8 lety

To samé jako u předchozí paní. Peníze NEVRACIME

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.5.2015 20:17, před 8 lety


Jiřina Hamerníková

Dobrý den, na vrácení peněz trvám a to vzhkedem k tomu, že prodejce bez jakékoliv výhrady zboží přijal zpět a na toto mi vydal Protokol o převzetí zboží s vyjádřením, že peníze vrátí. Protože tak neučinil a ponechal si zboží (polštářek) i peníze, obohatil se celkem o 9 980Kč, což je již trestné. Pokud peníze nebudou vráceny, ujišťuji pana Matěje Nováka, že se obrátím na Českou obchodní inspekci, policii i soud a bude-li to nutné, nechám proběhnout i exekuci, takže v konečném výsledku zaplatí určitě mnohem více než je v současné době částka k vrácení, která činí
4 990 Kč. Pro ještě větší příklad neserioznosti této firmy uvádím, že se paní prodejkyně ani náznakem neobtěžovala vrátit mi 10 Kč při mé platbě částkou 5 000 Kč.
dTestu děkuji za spolupráci a zprostředkování
Jiřina Hamerníková

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.5.2015 09:40, před 8 lety

Odstoupil-li spotřebitel od kupní smlouvy, společnost je povinná vrátit mu zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení (viz § 1832 odst. 1 občanského zákoníku). Podnikatel může spotřebiteli vrátit peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Před zahájením soudního sporu doporučujeme spotřebitelce zaslat prodávajícímu tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzvat ho k plnění. Tuto výzvu je třeba prodejci doručit nejméně 7 dnů před případným podáním žaloby, aby bylo možné vymáhat také náhradu nákladů soudního řízení. Při využití poštovních služeb (nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou) se zásilka považuje za doručenou třetí den od odeslání, bez ohledu na to, zda adresát dopis převezme.

Je možné také podat podnět na Českou obchodní inspekci pro porušení předpisů na ochranu spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
25.5.2015 13:39, před 8 lety

Paní evidentně asi nechápe nebo nechce pochopit že od smlouvy písemně neodstoupila. A když jsem jí navrhoval že ji pošlu přístroj zpět nebo ad si vybere něco jiného v ty hodnotě tak řekla že nic nechce. Tyhle rady co Vám dává Dtest jsou Vám úplně k ničemu a můžete se je dočíst kdekoliv na netu. Mám spousty známých co si zaplatili reklamu na dtest a všude jejich výrobky ospevovali. Taky bude tento portál samozřejmě pokaždé na straně spotřebitele i když o případu neví nic.

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.5.2015 20:18, před 8 lety


Jiřina Hamerníková

Dobrý den, prodejce ani p. Novák mi nic z toho co uvádí nenabídl, ale jestli má k tomu příslušné doklady ať je prosím předloží. Panu Novákovi jsem psala e-mailem, jeho odpovědi ani jednou neobsahovaly to, co nyní uvádí. Pouze ,že mé zprávy jsu dlouhé a nechtějí se mu číst. Vše mám uložené a mohu kdykoliv předložit. V té době jsem byla ještě přesvědčena, že jednám se solidní firmou, jak ji prodejci prezentovali. Doporučuji panu Novákovi, aby si přečetl své obchodní podmínky, které mi ke zboží prodejci předali a chová se podle nich. Jiné řešení, než vrácení peněz nebudu akceptovat. Za písemné odstoupení považuji protokol, který mi prodejce předal při vrácení zboží. Ponechém posouzení, zda je to dostačující, na kompetentnějších lidech a organizacích.
Vyjádření p. Nováka o známých a reklamách není v dané záležitosti relevantní,ať se vyjadřuje pouze k věci.
Nadále dTestu děkuji za solupráci
Jiřina Hamerníková

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2015 10:01, před 8 lety

Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Odstoupení od smlouvy je tedy možné zaslat také emailem nebo jiným způsobem, pokud je písemný obsah sdělení možné doložit.

Je-li z protokolu o vrácení zboží zřejmý úmysl spotřebitelky od kupní smlouvy odstoupit, lze takový postup považovat za platné odstoupení od smlouvy.

Na běh lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy má vliv také skutečnost, zda byl spotřebitel o tomto právu a způsobu jeho uplatnění před uzavřením smlouvy náležitě poučen. Pokud by k takovému poučení nedošlo, prodlužuje se lhůta pro odstoupení od smlouvy o jeden rok.

Reakce společnosti

Publikováno
29.7.2015 02:34, před 8 lety

:)

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.8.2015 11:50, před 8 lety


Jiřina Hamerníková

Od nového roku se mění legislativa a na vyřešení máme ještě víc než 2 roky. Jste mnohem horší než ŠMEJDI, protože jste si ponechali peníze i zboží.
Pak jsou tu ještě Boží mlýny, možná si vzpomenete.
Nadále dTestu děkuji za solupráci
Jiřina Hamerníková

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2015 09:43, před 8 lety

Podnikatel již nevyužil možnosti reagovat. Prosíme proto spotřebitele o doplnění informací o současném stavu stížnosti, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.10.2015 09:02, před 7 lety

Jelikož ani jedna ze stran sporu již nevyužila možnosti reagovat, případ uzavíráme.