Společnost


Top Rise s.r.o.

Počet nahlášených stížností:163
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:103
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#63901Zaplacené a nedodané zboží z Bonky.cz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2023, před 24 dny

Zdena Káclová

Znění stížnosti

Dne 14.11.2022 jsem si na internetových stránkách Bonky.cz objednala a zaplatila kočičí wc, pod číslem objednávky 3935630. 1.12.2022 jsem vyplnila celní formulář, o kterém se v objednávce a obchodních podmínkách Bonky.cz ani nikde nezmiňuje, ale od té doby se nic neděje. Domnívala jsem se, že i když je zboží objednáváno u zahraničních dodavatelů,tak že Bonky.cz zodpovídá za dodání zboží stejně jako je tomu např. u Amazonu.de.
Napsala jsem několik urgencí, ale stále mi opakují, že objednávka, která byla uhrazena, byla okamžitě odeslána dodavateli, který jí potvrdí a začne ihned pracovat na jejím odeslání. Pokud by to tak nebylo, mohli by mi vrátit peníze na účet.
V tomto případě to bohužel není možné, moc nás to mrzí.
Zásilka Vám dorazí ve stanovené lhůtě, tak jak
jste si objednal/a a souhlasil/a s obchodními podmínkami.
Zásilka nedorazila ani přes vyplněné celní prohlášení.
Myslím, že e-shop ani nekomunikuje, že vše vyřizuje automat.
Nemám zboží ani peníze, a obchod si vesele okrádá zákazníky dál.


Produkt

Otevřená toaleta pro kočky - 1, L Color: 1, Size: L 1 957 Kč


Požadované řešení

Požaduji vrátit peníze. Starám se o nalezené kočky, a musela jsem si akutně zakoupit jiné náhradní kočičí wc.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2023 11:48, před 24 dny

Předně uvádíme, že společnost Top Rise s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako zprostředkovatel, nikoliv jako prodejce. Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je možné toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by vůči spotřebiteli mělo být neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a během uzavírání smlouvy není spotřebitel na fakt, že nejedná s prodejcem, nýbrž pouze se zprostředkovatelem, nikterak upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání. Při tomto závěru vycházíme mj. i z rozhodovací činnosti ADR České obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce na webových stránkách www.coi.cz/rizikove i dTest (https://www.dtest.cz/eshopy) navíc před těmito stránkami spotřebitele varuje.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti Top Rise s.r.o., U půjčovny 953/4, Praha 110 00. Odstoupení od smlouvy lze ale i zaslat např. e-mailem, jak již spotřebitel nejspíše učinil. Odstoupení od smlouvy je přitom jednostranný právní úkon, který nepodléhá souhlasu druhé strany. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli. Spotřebitelům však doporučujeme, aby si komunikaci s prodávajícím uschovali pro případný spor do budoucna.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2023 09:12, před 17 dny

Spotřebitelka nás informovala, že jí zboží bylo dodáno. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.