Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:37
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#63924Nevyplacen státní příspěvek 3 500Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2023, před 23 dny

Jiřina Tomášová Jiřina Tomášová

Znění stížnosti

K dnešnímu dni jsem neobdržela státní příspěvek ve výši 3500kč. Několikrát jsem to urgovala mailem. Odpověď zněla že v nejbližší době mě bude příspěvek vyplacen. Dodnes se tak nestalo, v současné době se nelze s nimi zkontaktovat.


Požadované řešení

Vyplacení zmiňované částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2023 06:32, před 19 dny

Státní příspěvek neboli úsporný tarif má podobu dotace ze státního rozpočtu a putuje přímo k dodavateli energií. Dodavatel by následně měl snížit spotřebiteli účet za energie. Pomoc s energiemi přes úsporný tarif měla společnost General Energy zohledňovat už ve fakturách za říjen.

Pokud příspěvek nebyl ve vyúčtování zohledněn, je možné vyúčtování reklamovat. Reklamuje-li spotřebitel vyúčtování, je dodavatel povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 kalendářních dní. Nedodržení lhůty je sankcionováno v případě plynu částkou 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 7 500 Kč (dle § 16 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 545/2006 Sb.), v případě elektřiny částkou 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 24 000 Kč (dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 540/2005 Sb.).

Pokud se nelze s dodavatelem General Energy spojit, doporučujeme jej kontaktovat písemně prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou na adresu: General Energy a. s., Mariánské náměstí 617/1 Komárov, 617 00 Brno.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při Energetickém regulačním úřadu. Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Více informací o tomto řízení může spotřebitel nalézt zde: https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu. Kontakty na Energetický regulační úřad je možné nalézt zde: https://www.eru.cz/kontakty.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2023 09:27, před 18 dny

Spotřebitelka nás informovala, že jí byl státní příspěvek vyplacen. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.