Společnost


Slevomat.cz, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:65
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 18 stížnostech.

#63937Podvodné jednání

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2023, před 11 měsíci

Lenka Polková

Znění stížnosti

Dne 6.11.22 jsem přes slevomat zakoupila voucher na mytí a tepování vozu s platností do 28.2.2023. Až 8.1.23 jsem poslala emailem návrh tří termínů, protože se mi nedařilo dovolat - zpět došla sms s informací, že nemohou mluvit a odkazují na email. Paní na provozovně mi zpět emailem jeden termín potvrdila a vyžádala si kód voucheru. ten jsem jí z apár minut zaslala. Následoval ze strany provozovny útočný emotivní telefonát, prootže se paní na provozovně rozhodla dohadovat o mém tvrzení, že jsem se nedovolala. Vzhledem k formě jednání jsem ji požádala, aby potvrzenou rezervaci termínu před pár minutami zrušila, že voucher daruji a že si dotčný sám v nejbližších dnech sjedná termín, který mu bude vyhovovoat. Další snůšku nadávek jsem utnula ukončením hovoru a na opakované vyzváněním jsem nereagovala. Nato mi došla sms znění: "váš voucher nenechám uplatnit nikoho. Sbohem", a následovala hned sms: " kód mám, tudíž, nikdo tento voucher u nás nebude moci uplatnit".
pokusila jsem se věc řešit přes slevomat, doložila jsem ty emaily s dohodou termínu a screenshotem sms zpráv časově jen o pár minut později. Slevomat moji žádost o storno služby a vrácení peněz odmítl s tvrzením, že "je jim líto, že se mi nepodařilo domluvit termín, ale mezi emaily a sms ještě byl hovor, který nedokážu doložit". jakoby jakýkoli hovor opravňoval vynutit si kód voucheru a následně toho zneužít. Jám to považuji za podvod, je to stejné, jako kdybych třeba při výběru peněz v bance podepsala převzetí a pokladní mi pak řekla, že podpis už má a peníze mi nedá.
Poté jsem dohledala podle daňového dokladu firmu na internetu, ale nebyl tam kontakt na nikoho konkrétního, takže jsem přes webový formulář stručně vysvětlila problém a požádala o vrácení peněz - jde vlastně o vrácení zálohy. Z firmy se mi nikdo neozval.
Jedná se o Pelicane-cleaning s.r.o. (přes Slevomat)
pelicane-cleaning.cz


Produkt

voucher na mytí auta - provozovna si vyžádala kód a následně vyžádanou informaci zneužila a uvedla, že kód již má a neumožní mi službu využít


Požadované řešení

vrácení zálohy na službu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2023 09:32, před 11 měsíci

Pokud spotřebitelka učinila rezervaci, kterou však následně zrušila, avšak podnikatel si ponechal peněžní prostředky, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení.

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2023 09:39, před 11 měsíci

Spotřebitelka nás informovala, že jí byly Slevomatem peníze vráceny. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.