Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#64056Nevyplacený státní příspěvek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 29 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.01.2023, před 8 měsíci

Jaroslav Hlawatschke

Znění stížnosti

Do této doby mi nebyl vyplacen státní příspěvek 3500 Kč. Telefon nikdo nezvedá a na můj poslední email nikdo také nezareagoval.


Požadované řešení

Vyplacení státního příspěvku 3500 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2023 07:48, před 8 měsíci

Státní příspěvek neboli úsporný tarif má podobu dotace ze státního rozpočtu a putuje přímo k dodavateli energií. Dodavatel by následně měl snížit spotřebiteli účet za energie. Pomoc s energiemi přes úsporný tarif měla společnost General Energy zohledňovat už ve fakturách za říjen.

Pokud příspěvek nebyl ve vyúčtování zohledněn, je možné vyúčtování reklamovat. Reklamuje-li spotřebitel vyúčtování, je dodavatel povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 kalendářních dní. Nedodržení lhůty je sankcionováno v případě plynu částkou 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 7 500 Kč (dle § 16 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 545/2006 Sb.), v případě elektřiny částkou 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 24 000 Kč (dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 540/2005 Sb.).

Pokud se nelze s dodavatelem General Energy spojit, doporučujeme jej kontaktovat písemně prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou na adresu: General Energy a. s., Mariánské náměstí 617/1 Komárov, 617 00 Brno.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při Energetickém regulačním úřadu. Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Více informací o tomto řízení může spotřebitel nalézt zde: https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu. Kontakty na Energetický regulační úřad je možné nalézt zde: https://www.eru.cz/kontakty.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2023 16:58, před 6 měsíci

Žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.6.2023 12:56, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.