Společnost


UrbanTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:216
Z toho za letošní rok:38
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#64155Nevrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.01.2023, před 8 měsíci

Žaneta Popková

Znění stížnosti

Koupila jsem si zboží, které sice došlo, ale úplně jiné než jsem si objednala, tak jsem ho vrátila a požádala o výměnu nebo vrácení. Bylo mi odepsáno, že budou peníze vráceny do určité doby, což se nestalo, na emaily ani zprávy na FB již nereagují. Nemám tedy od listopadu zboží ani peníze.
Jedná se pouze zloděje, pozor na ně.


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2023 09:30, před 8 měsíci

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2023 15:46, před 8 měsíci

Spotřebitelka nás informovala, že po urgencích a informování České obchodní inspekce byla platba vrácena. Stížnost proto uzavíráme.