Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:407
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:54
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#64247Nedodání objednaného a předem uhrazeného zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

8 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.01.2023, před 9 dny

Pavel Brabec

Znění stížnosti

Dobrý den, jedná se o objednávku č. 101 906 0401 z 14.1.2023, která byla předem uhrazena, jenže zboží nedošlo. Na email došla faktura s telefonním čísle , které neexistuje. Na můj email přišla zpráva 15.1.že obdrželi platbu a v příloze zaslali fakturu. Na uvedený email jsem poslal 19.1. dotaz ohledně obdržení zbočí, bez odezvy. Jedná se o :
1/ Luxusní flipové peněženkové pouzdro LC.Imeeke pro Motorola One Macro - oranžové ... kód:60694 ... cena 299,-Kč
2/Zrcadlové flipové peněženkové pouzdro MIRROR pro Motorola One Macro- modré .. kód: 60627 ... cena: 299,-Kč
Poštovné Česká pošta ... 59,-Kč. Celkem 657,-Kč.

Děkuji za vyřízení stížnosti, popř. dalšího postupu jak danou záležitost vyřídit. S pozdravem Pavel Brabec, Teplice


Produkt

1/ Luxusní flipové peněženkové pouzdro LC.Imeeke pro Motorola One Macro - oranžové ... kód:60694 ... cena 299,-Kč 2/Zrcadlové flipové peněženkové pouzdro MIRROR pro Motorola One Macro- modré .. kód: 60627 ... cena: 299,-Kč


Požadované řešení

Pokud nemůže být zboží dodáno, požaduji vrácení peněz na účet VS: č.objednávky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.1.2023 11:50, před 9 dny

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti #EXPERT4YOU s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.