Společnost


Top Rise s.r.o.

Počet nahlášených stížností:161
Z toho za letošní rok:29
Stále v řešení:102
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#64259Nedodané zboží z Joot.cz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

8 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.01.2023, před 9 dny

Miriam Fišarová

Znění stížnosti

Dne 18. 11. jsem si objednala přenosnou extérní rychlonabíjecí powerbanka - za 1 537 Kč. V e-mailu potvrzujícím platbu jsem byla ujištěna, že balíček bude expedován cobydup.
Po týdnu jsem se ozvala, jak to vidí s tím dodáním a byla jsem informována o tom, že běžná dodací doba je do 40 pracovních dnů a že mám číst obchodní podmínky.
Čtyřicet pracovních dní už uplynulo minulý týden, tak jsem poslala e-mail, že od uzavřené kupní smlouvy odstupuji a žádám vrácení peněz. Dosud žádná reakce. Jedná se o společnost Joot.cz.


Produkt

Objednávka č. 3470976. Přenosná extérní rychlonabíjecí powerbanka - Purple


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení platby.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2023 11:17, před 8 dny

Předně uvádíme, že společnost Top Rise s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako zprostředkovatel, nikoliv jako prodejce. Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je možné toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by vůči spotřebiteli mělo být neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a během uzavírání smlouvy není spotřebitel na fakt, že nejedná s prodejcem, nýbrž pouze se zprostředkovatelem, nikterak upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání. Při tomto závěru vycházíme mj. i z rozhodovací činnosti ADR České obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce na webových stránkách www.coi.cz/rizikove i dTest (https://www.dtest.cz/eshopy) navíc před těmito stránkami spotřebitele varuje. Je-li dostupnost zboží označena např. výrazem „skladem u dodavatele“, může to v praxi znamenat, že zboží se nachází v Číně a bude doručeno až za několik týdnů či měsíců.

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti Top Rise s.r.o., U půjčovny 953/4, Praha 110 00.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.1.2023 14:02, před 7 dny

Spotřebitelka nám přeposlala vyjádření společnosti, která tvrdí, že není možné od smlouvy odstoupit nyní, neboť již bylo zboží odesláno.

Vzhledem k tomu, že dle našeho názoru není účinné ustanovení, kde společnost deklaruje, že je zprostředkovatelem, je povinna odstoupení od smlouvy respektovat.

Zároveň není možné po spotřebiteli požadovat zpětné odeslání do Dubaje - v souladu s výše uvedeným toto stačí zaslat pouze do sídla české společnosti (viz výše).

Závěrem uvádíme, že v případě, kdy spotřebitelce dorazí zboží po odstoupení od smlouvy, jedná se o neobjednané plnění - takové spotřebitelka nemusí hradit, ani o tom společnost informovat, či zasílat zboží zpět na své náklady (výjimka by byla např. v případě, kdy by odstoupila v den doručení a mohlo by se tak jednat o zneužití práva).

Jestliže společnost nebude odstoupení respektovat, doporučujeme se obrátit na mimosoudní řešení sporu při ČOI (viz původní vyjádření).

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.