Společnost


AZ Energies s.r.o.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#64274Nevrácení přeplatku po ukončení spolupráce

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.01.2023, před 8 dny

Petr Mareš

Znění stížnosti

Ke dni 30.11.2022 jsem ukončil se společností AZ Energies s.r.o. na základě změny cen plynu spolupráci změnou dodavatel. Následně mi ke přišlo vyúčtování s kladným přeplatkem 35 261,00 Kč. Na závěrečném vyúčtování jsou uvedeny následující Datum vystavení: 12.12.2022, Datum splatnosti: 12.1.2023, ale nic mi nebylo vráceno. Firma na e-mail nereagovala a na telefonický dotaz slíbila vše napravit, ale bez efektu.


Produkt

Daňový doklad: FA2022011081


Požadované řešení

Vrátit přeplatek na účet: 502940123/0800.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2023 11:52, před 8 dny

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při Energetickém regulačním úřadu. Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Více informací o tomto řízení může spotřebitel nalézt zde: https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu. Kontakty na Energetický regulační úřad je možné nalézt zde: https://www.eru.cz/kontakty.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.