Společnost


Shoebox CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:60
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

20%
80%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#64278Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.01.2023, před 8 dny

Lukáš Němec

Znění stížnosti

Dobrý den,

6.6.2021 jsem zakoupil v Brněnské prodejně společnosti Office SHOES pár kožených tenisek. Boty jsem začal používat více než rok po pořízení v letní sezoně, vzhledem k povaze bot (je v nich horko) o každodenním nošení nemůže být řeč. Zhruba po třech měsících užívání se na pravé botě objevila prasklina v podrážce a na levé se v naprosto stejném místě začíná tvořit. Boty jeví minimální známky nošení.
Dne 1.11.2022 jsem podal žádost o reklamaci zboží. Zhruba po měsíci mi došlo vyrozumění, že se reklamace zamítá a odůvodnění se dozvím při vyzvednutí reklamovaného zboží. Zjistil jsem však, že vyjádření obsahuje pouze obecné fráze z jakých důvodů může být reklamace zamítnuta a žádný konkrétní důvod týkající se mého případu. Vedoucí prodejny nebyla schopna naprosto žádného komentáře, s tím že se jí to netýká jelikož reklamace vyřizuje centrála společnosti. Dále probíhala komunikace e-mailem, ale opět se dozvídám pouhé fráze typu CTRL-C - CTRL-V. Npř. ......V případě reklamace po uplynutí 6 měsíců od převzetí zboží je však důkazní břemeno ohledně výrobních či materiálových vad na straně spotřebitele, jako i v tomto případě.... tzn. že po šesti měsících od zakoupení Vás jakákoliv reklamace již nezajímá ?
Ocenil bych, kdyby se společnost k tomuto případu konkrétně vyjádřila s pádným argumentem, kde vznikla z mé strany chyba. Ne zasílat jen prosté předem připravené formuláře s červeným razítkem.

PS: již proběhla konzultace s pracovníkem z centra ITC Zlín, který dle fotek a celkového stavu obuvi označil problém jako vulkanizaci podrážky za nízké teploty

Děkuji a přeji všem pěkný den.

Němec Lukáš.


Produkt

Bull BOXER 630K26718 - 45


Požadované řešení

Vzhledem k podezření na sériovou výrobní vadu, je z mé strany jediné přípustné řešení pouze vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2023 10:36, před 8 dny

Zakoupí-li spotřebitel obuv a v zákonné 24 měsíční době se na ní objeví vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil, může ji reklamovat. Spotřebitel nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil (mechanické poškození). Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci. Je tedy nutné pro případ zamítnuté reklamace, aby se znalec v posudku vyjádřil k existenci a povaze vady a prokázal, že obuv má vadu například z důvodu nekvalitního použitého materiálu či vadného zpracování.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyřízením reklamace a od zakoupení a převzetí zboží uplynulo více než 6 měsíců, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat (důvody zamítnutí musí být uvedeny v písemném potvrzení od prodejce). Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
25.1.2023 18:59, před 7 dny

Dobrý den,
dle našich záznamů již spotřebitel o stanovisku společnosti prokazatelně byl informován jak právně relevantním odůvodněním zamítnutí reklamace v souladu se zákonem, tak i vyjádřením k podanému Nesouhlasu a záležitost tímto považujeme za uzavřenou.

Dle stavu jednotlivých dílců a celkového stavu předložené reklamované pánské polobotkové usňové šněrovací obuvi lze soudit, že se jedná o obuv spotřebovanou v její užitné i estetické hodnotě (stav obuvi a míra poškození/opotřebení dílců zcela vylučuje případnou opravu a další užívání výrobku), dílce jsou fatálně destruovány dalším nešetrným a intenzivním užíváním již poškozeného výrobku a oba půlpáry jsou tak již nevratně zdevastovány - což je jako rozhodující a relevantní skutečnost dostatečným, legálním a legitimním důvodem k zamítnutí reklamace jako neoprávněné.
Spotřebitel způsobem a intenzitou užívání výrobku zásadně ovlivnil vznik a rozvoj zjištěných mechanických poškození/opotřebení. Podíl spotřebitele na vzniku a rozvoji poškození je primární.

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.
V případě reklamace po uplynutí 6 měsíců od převzetí zboží je důkazní břemeno ohledně výrobních či materiálových vad na straně spotřebitele.
Odpovědnost za vady se však dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevztahuje na běžné opotřebení zboží (výrobku) dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození zboží (výrobku) spotřebitelem dle § 2170 výše uvedené normy. Prodejce tedy neodpovídá za závady, které vznikly samotným zapříčiněním spotřebitele (např. i užíváním výrobku v rozporu s pravidly správného užívání výrobku).

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné vzniklé komplikace.
Shoebox CZ s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.1.2023 13:38, před 7 dny

Děkujeme společnosti za reakci.

V šestiměsíční lhůtě od zakoupení platí tzv. domněnka vadnosti (pro výrobky zakoupené po 6. 1. 2023 je tato domněnka dokonce až 1 rok od zakoupení), avšak v případě reklamace po této lhůtě musí spotřebitel prokázat, že je vada způsobena prodávajícím (resp. výrobcem). To lze prokázat např. znaleckým posudkem (viz výše).

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl informovat, zda využije alternativní postup rozporování reklamace (např. znalecký posudek). S ohledem na vyjádření společnosti, které bylo označeno jako "konečné" budeme v opačném případě nuceni stížnost uzavřít bez dosažení dohody.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.