Společnost


XXXLutz CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#64280Překročená 30 denní zákonná lhůta reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.01.2023, před 8 dny

Jana Česeneková

Znění stížnosti

Dne 19.12.2022 jsem zadávala reklamaci na boxspringovou postel. Závada spočívá v tom, že čelo postele nejde sešroubovat k tělu postele, neboť dva otvory (ze čtyř) pro šrouby prokluzují, zřejmě bylo zapomenuto dát do otvoru matičku, která šroub drží.
Je 25.1.2023 a já stále nemám postel funkční. Na reklamačním oddělení mi sdělili, že se se mnou zkontaktuje dodavatel. Stále čekám na kontakt a stále spím za 42000Kč na zemi.


Produkt

objednáka je XZDYRM. reklamace ARXZ20220100709 (Ticket: XZ-11165461)


Požadované řešení

Stačí nám vyměnit čelo postele s funkčními otvory pro šrouby. Předpokládám, že o dopravu se postará XXXLUTZ.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2023 11:39, před 8 dny

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.