Společnost


General Energy a.s.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#64428Nevyplacen státní příspěvek na elektriku 3 500 Kč.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 23 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
31.01.2023, před 8 měsíci

Martina Macánková

Znění stížnosti

Stále mi nebyl poslán příspěvek od státu na elektriku.


Požadované řešení

Požaduji vyplatit příspěvek od státu na elektriku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.2.2023 08:10, před 8 měsíci

Státní příspěvek neboli úsporný tarif má podobu dotace ze státního rozpočtu a putuje přímo k dodavateli energií. Dodavatel by následně měl snížit spotřebiteli účet za energie. Pomoc s energiemi přes úsporný tarif měla společnost General Energy zohledňovat už ve fakturách za říjen.

Pokud příspěvek nebyl ve vyúčtování zohledněn, je možné vyúčtování reklamovat. Reklamuje-li spotřebitel vyúčtování, je dodavatel povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 kalendářních dní. Nedodržení lhůty je sankcionováno v případě elektřiny částkou 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 24 000 Kč (dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 540/2005 Sb.).

Pokud se nelze s dodavatelem General Energy spojit, doporučujeme jej kontaktovat písemně prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou na adresu: General Energy a. s., Mariánské náměstí 617/1 Komárov, 617 00 Brno.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, doporučujeme spotřebiteli obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při Energetickém regulačním úřadu. Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Více informací o tomto řízení může spotřebitel nalézt zde: https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu. Kontakty na Energetický regulační úřad je možné nalézt zde: https://www.eru.cz/kontakty.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.4.2023 17:17, před 6 měsíci

Žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2023 14:19, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.