Společnost


TONER 1 s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#64990Cartridge

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.02.2023, před měsícem

ladislav neterda

Znění stížnosti

Prisla mi napln do tiskarny a je cela promacena. Po prvnim dovolani (3x volano) jsem dostal servano misto pozdravu. Po odkazu na jine cisto zkousim volat od 21.2 az do dneska 23.2 (stale nikdo nebere) na email nikdo nereaguje, ostatni cisla ani nemluvim. Objednano pres dobirku a prevzato 20.2
Uz nevim jak dal postupovat.


Produkt

PG 510-eli:Cartridge Canon cerna


Požadované řešení

Vraceni penez


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2023 12:49, před 28 dny

Vhodné zabalení zboží určeného k přepravě má zajistit prodávající. Prodávající tak odpovídá za stav zakoupeného zboží až do okamžiku převzetí kupujícím. Pokud by tedy došlo k poškození zboží způsobené přepravcem, jde na vrub prodejce. Spotřebitel následně může zboží reklamovat klasicky v e-shopu, kde jej zakoupil, nebo od smlouvy do 14 dnů odstoupit.

O poškození zásilky by spotřebitel měl informovat jak prodávajícího, tak přepravní společnost, a to co nejdříve, aby nedocházelo ke zbytečným pochybnostem, kdy k poškození došlo.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude zaslán na adresu společnosti TONER 1 s.r.o., Heleny Malířové 411/4, 16900 Praha. Podnikatel je povinen vybírat si poštu na adrese sídla společnosti. Jestliže tak neučiní a zmaří-li vědomě dojití, platí, že řádně došlo a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné dle § 570 občanského zákoníku, přičemž dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Není-li sporu o tom, že se zboží poškodilo při přepravě, má spotřebitel na výběr mezi uplatněním reklamace a odstoupením od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. Při odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet prodejce spotřebiteli vrátí peníze. Jestliže se spotřebitel rozhodne uplatnit reklamaci, nemůže po prodávajícím požadovat okamžité vrácení peněz. To lze nárokovat jen tehdy, pokud by nebyla možná bezplatná oprava ani výměna za nový kus. Nadto může vyřízení reklamace trvat až 30 dní.

V případě, kdy vada nebyla vytknuta co nejdříve po převzetí zboží, je sporné, zda zboží bylo poškozeno při přepravě či spotřebitelem. Domníváme se, že pokud by uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (14 dní po převzetí věci), nebude mít spotřebitel nárok na vrácení peněz z tohoto důvodu, ale mohly by mu být vráceny v krajním případě na základě uznané reklamace.

Danou vadu může spotřebitel reklamovat. Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Kontakty na reklamační oddělení společnosti TONER 1 s.r.o.:
- adresa: Tyršova 174, 25601 Benešov,
- e-mail na vedoucího reklamačního oddělení (Jan Kudrjavcev): kudrjavcev@naplne.cz, příp. telefon +420 777 757 051.

K chování zaměstnanců na zákaznické lince:
Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.