Společnost


Vesta Active s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#65155Nedodané zakoupené zboží Shrnutí objednávky č. ***

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.03.2023, před 3 měsíci

Karolina Malinová

Znění stížnosti

zakoupila jsem silikonové pooperační pásky, platbu jsem uhradila a od té doby jen čekám a chodím mi emaily o tom, že zboží dodají za 180 dní, nereagují, nejde se spojit, na jejich automatu číslo mé objednávky neexistuje, dohladala jsem , že tato společnost je podvodná. Obracím se tedy na vás s prosbou, zda byste se na ně mohli obráti o navrácení peněz.

Děkuji.


Produkt

silikonové pooperační pásky


Požadované řešení

vrácení uhrazené částky

Název Množství Cena
a906e341-e0d3-4d30-969b-c2a7dabd33ed-150x150.jpeg Silikonová samolepící náplast na jizvy 5 1 295 Kč
Sleva 41%
Doručení
Pojištění zásilky
Balné

Suma celkem

ZDARMA

39 Kč
19 Kč

1 353 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2023 14:06, před 3 měsíci

Předně uvádíme, že společnost Vesta Active s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako lokální administrátor pro ČR trh, nikoliv jako prodejce. Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je možné toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by vůči spotřebiteli mělo být neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a během uzavírání smlouvy není spotřebitel na fakt, že nejedná přímo s prodejcem, nikterak upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání. Při tomto závěru vycházíme mj. i z rozhodovací činnosti ADR České obchodní inspekce.

Reklamaci či odstoupení od smlouvy je tak možné uplatnit vůči společnosti Vesta Active s.r.o. Jako sídlo společnosti jsme dohledali následující adresu: Vesta Active s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha.

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Doporučujeme spotřebitelům před využitím e-shopů a zaplacením, aby si daný e-shop vždy prověřili na stránkách České obchodní inspekce (zde: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/) nebo na stránkách dTestu (zde: https://www.dtest.cz/eshopy), popř. využili recenzních portálů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2023 13:43, před měsícem

Žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2023 15:31, před 16 dny

Spotřebitelka nás informovala, že jí bylo zboží po urgencích doručeno. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.