Společnost


WEBGOLF s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#65317Nevrácené peníze po odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.03.2023, před 23 dny

Viktor Gazda

Znění stížnosti

Zakoupil jsem dne 12. 8. 2021 v e-shopu webgolf.cz golfové oblečení v ceně 2 457 Kč, které mi nebylo dodáno. Proto jsem po slibech o dodání od smlouvy dne 8. 9. 2021 odstoupil a bylo mi přislíbeno vrácení peněz. Ani po urgencích tak nebylo učiněno, přestože obchod neustále sliboval okamžité vrácení zaplacené částky. Mohu doložit komunikaci s paní LT.


Produkt

Kalhoty a kraťasy Slazenger a Catmandoo


Požadované řešení

Vrácení peněz se zákonným úrokem z prodlení do zaplacení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.3.2023 10:34, před 23 dny

V ustanovení čl. 18 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů je stanoveno, že pokud se strany nedohodly ohledně doby dodání jinak, obchodník dodá zboží do fyzického držení spotřebitele nebo je převede pod jeho kontrolu bez zbytečných odkladů po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů ode dne jejího uzavření.

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Toto právo má spotřebitel i před převzetím zboží.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Odstoupení od smlouvy je přitom jednostranný právní úkon, který nepodléhá souhlasu druhé strany. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou).

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2023 10:59, před 23 dny

Dobrý den, omlouváme se za chybné zpracování, částka je zákazníkovi vrácena. Prosíme o kontrolu zákazníkem. Děkujeme, WebGolf.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2023 10:59, před 23 dny

Dobrý den, omlouváme se za chybné zpracování, částka je zákazníkovi vrácena. Prosíme o kontrolu zákazníkem. Děkujeme, WebGolf.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.3.2023 14:13, před 23 dny

Děkujeme za informaci.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl výše uvedené potvrdit a případně stížnost uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.3.2023 16:08, před 23 dny


Viktor Gazda

Potvrzuji vrácení a děkuji dTestu.

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2023 16:09, před 23 dny

Dobrý den, děkujeme za informaci a přejeme hezký den, WebGolf.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2023 09:32, před 22 dny

Děkujeme stranám za poskytnutou součinnost.

Na základě výše uvedených vyjádření stran stížnost uzavíráme s dosažením dohody.