Společnost


Tchibo Praha, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#65345Vrácení zboží - nevyplacení ceny

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.03.2023, před 3 měsíci

Ladislav Daniš

Znění stížnosti

Dle obch. podmínek prodejce jsem před uplynutím 30tidenní lhůty vrátil na prodejně kávovar. Bylo mi odepřeno vyplacení ceny kávovaru, poručují tím vlastní obch. podmínky.
Ladislav Daniš


Produkt

KÁVOVAR ESPERTO CAFFÉ ANTRACITE


Požadované řešení

Očekávám jednoznačné a rychlé vyplacení kupní ceny


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2023 10:18, před 3 měsíci

Obecně platí, že při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V tomto případě však podnikatel smluvně toto ujednání modifikuje ve prospěch spotřebitele, jelikož v obchodních podmínkách uvádí, že prodávající umožňuje odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu či v prodejně Tchibo, a to bez udání důvodu ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí zboží.

Do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu veškeré peněžitých prostředky, včetně nákladů na dopravu a dodání zboží, poštovného a jiných nákladů a poplatků, které prodávající od kupujícího přijal, a to stejným způsobem, jakým byly zaplaceny kupujícím. Jiný způsob vrácení peněžitých prostředků musí být výslovně dohodnut mezi smluvními stranami a nesmí takto vzniknout jiné náklady kupujícímu. Uvedená lhůta se neuplatní v případech, kdy prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o koupi.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
21.3.2023 11:47, před 3 měsíci

Vážený pane Daniši,
našim zákazníkům umožňujeme nadstandardně vrátit i zboží zakoupené v našich kamenných obchodech po dobu 30 dnů od koupě. Vrácení kupní ceny má několik výjimek, například pokud zákazník vrací zboží nekompletní či poškozené. Proto bychom Vás rádi požádali, abyste nás kontaktoval na e-mail kvalita@tchibo.cz a sdělil nám bližší okolnosti. Záležitost okamžitě prověříme a v případě, že došlo k pochybení ze strany personálu obchodu, najdeme řešení situace k Vaší spokojenosti.
Děkujeme předem moc za pomoc a přejeme zatím pěkný den.
Eva Kotýnková
tisková mluvčí

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2023 21:13, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.4.2023 16:12, před měsícem


Ladislav Daniš

Bohužel, paní tisková mluvčí se drží tvrzení vedoucí prodejny o poškozeném zboží, která ale přístroj při převzetí ani neviděla, převzala ho prodavačka, bez námitek a s tím, že vedoucí případ dořeší další den. Ta ovšem až pak začala tvrdit, že je přístroj poškozený (poškodila jej sama svou nešikovností?) a odmítla vyplatit cenu vráceného přístroje. Poslal jsem Předžalobní výzvu, na kterou tisková mluvčí výše nabízí řešení. Ale řešení nabídla již vedoucí kvality, a to: za mé 2000 Kč nechá opravit kávovar, a pak jej prodají, nebo jej nechají opravit v záruce a pak si jej nechám), ovšem po tom, co už jsem s Tchibo sro zažil, s nimi nechci mít již nic ... Jednou stačilo! Nezbývá mi, než se právně domáhat vrácení kupní ceny. L. Daniš

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2023 11:49, před měsícem

Děkujeme spotřebiteli za vyjádření.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby se mohla k výše uvedenému vyjádřit a případně navrhnout jiné řešení, se kterým by spotřebitel mohl souhlasit.

Reakce společnosti

Publikováno
25.4.2023 13:58, před měsícem

Naše firma nabízí nad rámec zákona možnost vrátit zboží po vyzkoušení do 30 dnů, a to i v případě, že bylo zakoupeno v kamenném obchodě. Pan Daniš však kávovar po dobu 1 měsíce nejen vyzkoušel, ale prokazatelně používal (spotřeboval 1 kg balení kávy které získal k nákupu, jež reprezentuje téměř 150 šálků) a zároveň jej poškodil (má zaseknuté spařování a poškrábané opláštění - stav při převzetí na naší prodejně máme fotograficky zdokumentován). Proto jsme odmítli panu Danišovi vrátit kupní cenu v plné výši a nabídli mu buď snížení kupní ceny o částku odpovídající navrácení výrobku do prodeje schopného stavu nebo bezplatnou opravu v rámci záruku, a to i přesto, že výrobek je poškozen nesprávnou manipulací ze strany zákazníka. Podrobnější vyjádření a návrh možného postupu jsme zasílali přímo panu Danišovi na jeho e-mailovou adresu v přímé komunikaci. Bližší detaily rádi poskytneme i zástupcům dTestu, případně kontaktujte kolegyni na e-mailu kvalita@tchibo.cz. Děkuji, Eva Kotýnková

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2023 15:46, před měsícem

Děkujeme společnosti za vyjádření.

Jestliže možnost vrácení byla za obdobných podmínek, jako zákonné právo vrácení zboží bez udání důvodu ve 14 dnech po převzetí, odpovídá spotřebitel "za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží." (viz § 1833 občanského zákoníku). V případě, že byl kávovar využit na cca 150 šálků se domníváme, že se nejedná o seznámení s vlastnostmi, ale o běžné používání.

V takovém případě je tedy možné vracenou částku ponížit. Jestliže však byl kávovar poškozen i viditelně, mělo to být uvedeno v předávacím protokolu zaměstnankyní společnosti.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl na vyjádření společnosti reagovat.

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.4.2023 20:32, před měsícem


Ladislav Daniš

ZNOVU upřesňuji: 1. kávovar jsem po odstoupení od smlouvy dodal na prodejnu ve lhůtě uvedené v obch podmínkách
2. PŘEDÁVACÍ PROTOKOL NEMĚL KDO SEPSAT, VEDOUCÍ MĚLA DOVOLENOU, PRODAVAČKY SI NEVĚDĚLY RADY...
3. S VÝROBKEM JSEM SE SEZNÁMIL V 5ti DNECH, káva byla "HNUSNÁ", ASI PŘEPRAŽENÁ, 150 šálků bych nevypil, to je spekulace, kávovar jsem dal do obalu a vrátil na prodejnu ve lhůtě a bez uvedení důvodu, viz výše
4. Pozdější tvrzení prodejny a argumenty o poškození přístroje nejsou relevantní, údajné pozdější nafocení beze mne nemá váhu, není jasné o jaký přístroj jde, je možná manipulace ze strany prodejny
5. Má-li personál prodejny procenta z prodeje, chápu jejich obstrukce a lživá tvrzení, a doufám jen, že náklady případné soudní dohry jim také budou přičteny "k dobru".
6. Také info vedení Tchibo, že nejsou finančně propojeni s prodejnou a proto "MUSÍM" věc řešit jen s prodejnou, je podivné.
A končím s touto nedůstojnou komunikací a nekončícími dohady. L D.

Reakce společnosti

Publikováno
22.5.2023 18:54, před 17 dny

Hezký podvečer, omlouvám se za delší mlčení, ale chtěli jsme ještě jednou prozkoumat všechny náležitosti pojící se s touto stížností a v rámci oddělení kvality i externě jsme celou záležitost znovu procházeli a konzultovali. Rádi bychom na závěr uvedli fakta, ke kterým jsme došli a na základě kterých jsme se rozhodovali: jde sice o kávovar zakoupený v kamenné provozovně, nicméně byl vracený po 1 měsíci od koupě, jeví známky toho, že byl prokazatelně používán nad rámec vyzkoušení a navíc je poškozen. S ohledem na výše uvedená fakta tedy odmítáme přistoupit na vrácení zboží a vyplacení kupní ceny v plné hodnotě, avšak jsme ochotnit umožnit zákazníkovi jedno z dříve zmíněných řešení. Bohužel nejsme schopni uzavřít případ takto na dálku, jelikož zákazník zanechal kávovar v naší kamenné provozovně bez náležité dokumentace, a proto musí situaci dořešit na místě. Děkuji. Eva Kotýnková

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2023 09:31, před 16 dny

Děkujeme stranám za součinnost.

S ohledem na výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme, dosažení smírného řešení není evidentně možné.

Jestliže spotřebitel trvá na svém nároku, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (viz původní vyjádření).