Společnost


Top Rise s.r.o.

Počet nahlášených stížností:184
Z toho za letošní rok:52
Stále v řešení:43
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#65527Nedodání zaplaceného tovaru od 8.3.2023. Společnot nebere telefón a nereaguje na email.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

10 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.03.2023, před 11 dny

Imrich Gajdoš

Znění stížnosti

Dne 07.03.2023 jsme objednali Figúrky Minecraft k Lego - 16 ks u společnosti Top Rise s.r.o prostřednictvím echopu Mollio.cz. Číslo objednávky je 4319862. Emailovou zprávou z 08.03.2023 nám Mollio - info@mollio.cz potvrdily úhradu této objednávky. Do dnešního dne nám zásilka nebyla doručena, přestože u zboží je uvedena expresní dodací lhůta do 24 hodin. Společnost nezvedá telefon a nereaguje na naši emailovou urgenci. Po úhradě objednávky jsme neobdrželi fakturu. Žádáme o urychlené dodání.


Produkt

Figúrky Minecraft k Lego - 16 ks


Požadované řešení

Žádáme o urychlené dodání a vysvětlení důvodu nedodání.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2023 09:13, před 11 dny

Předně uvádíme, že Česká obchodní inspekce na webových stránkách www.coi.cz/rizikove před těmito stránkami spotřebitele varuje.

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Mimo to platí, že odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné také prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). Dopis bude adresován společnosti Top Rise s.r.o., Rybná 716/24, Praha 110 00.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.