Společnost


Radek Urban

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#65575Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 25 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
19.03.2023, před 6 měsíci

Lukáš Štencl

Znění stížnosti

Koupil jsem použitý motor B14NET do Opelu s tím,že v inzerátu deklaroval 100% funkčnost a prověření každého motoru. Připlatil jsem si za KOMPLETNÍ a funkční motor.
První motor byl špatný. Špatné tlaky,turbo,alternátor,kabelaž,čidla a příslušenství okolo,voda ve valcích.
Druhý motor byl špatný. Nepoužitelné:cívka ulomená,alternátor,díra v sání,příruba na vodu. Po opravě a namontování motor cvakal a smíchal motorový olej s nemrznoucí směsí. Motor KO.
Třetí motor byl celý od oleje a složený z více motorů. Špatné turbo,alternátor,díra v sání,příruba na vodu,proražená olej.vana a protékala vodní pumpa. Motor je po opravě v autě a po 100km zatím jede.

Cena za servis,spotřební díly a práci okolo špatných motorů je celkem 48 950Kč bez dph. Z toho je za motor v autě 17410Kč bez dph. Takže lze požadovat po prodejci nekvalitních motorů úhradu zbytečných 31540Kč? A lze požadovat po prodejci slevu za dodání posledního a ,,nejlepšího" motoru se špatnými díly které se museli dát z našeho původního motoru? A co práce navíc za výměny nepoužitelných dílů u tohoto motoru?


Produkt

Motor GM/Opel B140NET euro 6, 1,4Turbo,103kw


Požadované řešení

Chtěl bych,aby pán Urban přijal odpovědnost za dodání špatných a nepoužitelných motorů tím,že zaplatí za svoje lajdáctví a prodej nesmyslů. Ty motory rozhodně osobně nekontroluje ani nestartuje,když přišli rovnou z Polska a byla v jednom z nich voda.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2023 07:47, před 6 měsíci

Obecně platí, že spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Při koupi použité věci však mohou strany zkrátit tuto dobu až na jeden rok. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o koupi. Uvede-li prodávající v dokladu o zakoupení například pouze 6 měsíců, nebude se k tomu přihlížet a bude platit nejnižší přípustné zkrácení.

Prodávající nese odpovědnost i za vady použitého zboží. Pokud se zboží prodává s tím, že bylo už po nějakou dobu používané, je samozřejmě i v odpovídající míře opotřebené, proto se nemůže odpovědnost prodávajícího vztahovat na stav opotřebení v okamžiku jeho prodeje. V § 2167 odst. 2 občanského zákoníku je uvedeno, že vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Podle § 2169 odst. 1 OZ platí, že má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy podle § 2171 odst. 1 může kupující požadovat pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

V tomto případě by se také mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl (stav motoru) podle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého platí, že pokud někdo jednal v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné. Spotřebitel by tedy mohl namítat neplatnost uzavřené smlouvy a prodávající by měl spotřebiteli vrátit peníze za takto sjednanou smlouvu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2023 11:54, před 4 měsíci

Žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2023 13:24, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.