Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:491
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

53%
47%
Toto skore je založeno na 124 stížnostech.

#66365Prodejce odkazuje s reklamací na autorizovaný servis, který reklamaci a záruční opravu odmítá

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.04.2023, před měsícem

Martin Strnad

Znění stížnosti

Dne 21.06.2021 jsme od spol. Mall zakoupili vrchem plněnou pračku značky Candy. Dne 30.3. 2023 se v horním rámu pračky ulomil plastový pant, ve kterém jsou upevněna dvířka pračky. Druhý pant vykazuje podobný stupeň opotřebení, jeho dolomení je pouze otázkou času.
Podle instrukcí zveřejněných na stránkách Mall jsme se 1.4.2023 obrátili na středisko pro nahlášení opravy Service Candy Hoover CZ. Středisko nám 3.4. odpovědělo, že "ulomený pant se zpravidla nebere za technickou závadu, tj. o záruční opravu by se nejednalo."
S tímto nesouhlasíme, očividně jde o konstrukční vadu výrobku, kdy byl zvolen nevhodný materiál pro takto namáhanou část výrobku.


Produkt

CANDY CSTG 28TVRE/1-S


Požadované řešení

Požadujeme výměnu vadného dílu a provedení opravy jako záruční opravy. Nepřistupujeme na tvrzení, že jde o 'technickou závadu'. S pračkou bylo zacházeno běžným způsobem, nejde tedy o naší chybu při jejím používání. Odmítáme reklamaci dále řešit s autorizovaným střediskem, za reklamaci je zodpovědný prodejce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2023 08:53, před měsícem

Dle § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se práva z vady zásadně uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. U jiné osoby by měl spotřebitel uplatnit právo z vady pouze tehdy, domluvil-li se na této osobě s prodávajícím předem a je-li tato osoba v místě pro spotřebitele bližším, než je místo, ve kterém je prodávající. Dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a nabízených služeb, případně i v místě nebo sídle podnikání.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
24.4.2023 13:47, před měsícem

Dobrý den, je mi líto, že máte potíže se zakoupeným spotřebičem, ale neevidujeme u nás založenou reklamaci. Na stránce uvádíme, že je možné reklamovat spotřebič přes autorizovaný servis nebo je možné výrobek doručit na reklamační oddělení Mall.cz. Můžete tedy výrobek doručit na reklamační oddělení Praha Jirny. Adresu i postup reklamace najdete přímo na stránce, záložka Vše o nákupu nebo Vám postup rádi sdělíme telefonicky či e-mailem. Děkuji za pochopení. S pozdravem, Kamila overeno@mall.cz

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.5.2023 21:05, před měsícem


Martin Strnad

Na základě reakce MALL jsme se obrátili na telefonickou linku společnosti a reklamaci se pokusili uplatnit přímo. Zde byly pracovnicí vyžádány fotografie reklamovaného výrobku a veškeré podklady s příslibem, že pračku nebude nutné doručovat na reklamační oddělení, pokud jde o takovou zjevnou vadu.
Bohužel, druhý den jsme obdrželi stanovisko obsahově shodné s reakcí prodejce zveřejněnou na tomto portále (které přikládáme). Prodejce nás opět vyzval k přepravě pračky na reklamční oddělení s tím, že zboží bude následně odesláno autorizovanému servisu značky CANDY/HOOVER.

Praktika, kdy je společností vyžadována přeprava reklamované pračky(!) do Jirn u Prahy, a to v případě jasně definované a dokumentované závady je mírně řečeno šikanózní a krajně neseriózní.
Vzhledem k tomu, že máme dvě malé děti, nehodláme čekat po dobu zákonné lhůty bez pračky, zda se prodejce náhodou uráčí tak zjevnou reklamaci uznat, když ji "značkové" servisní centrum Candy/Hoover již jednou uznat odmítlo.

Mnoho let jsme patřili k VIP zákazníkům a od MALL jsme nakoupili hodně zboží. Již zde nekoupíme ani krabičku sirek. Společnosti MALL i CANDY/HOOVER zapomínají na skutečnost, že nespokojený zákazník řekne o svém problému 9-15 lidem. Toto číslo pro nás rozhodně nebude hranicí, abychom varovali potenciální zákazníky před neseriózností, neetickém a šikanózním chování prodejce, jakož i o "kvalitě" výrobků značky CANDY a totální nesolidnosti jejího českého zastoupení i "značkového" servisního centra.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2023 10:15, před měsícem

Děkujeme stranám za součinnost.

Prodávající má právo vyžádat si zboží na prodejnu/do servisu k posouzení vady. V případě, že bude reklamace uznána, může spotřebitel požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů (tedy zejména dopravného). Domníváme se, že v případě, kdy by si prodávající byl jistý, že se jedná o vadu, bylo by pro něj výhodnější reklamaci uznat na dálku, neboť by se vyhnul nákladům za dopravu (ta by mohla být spojena s dodáním nové věci či návštěvou technika).

Ze zákona má prodávající 30denní lhůtu na vyřízení reklamace - přestože v obdobných příkladech není lhůta pro spotřebitele ideální, nelze po prodávajícím požadovat záruku rychlejšího vyřízení. Lze se však dohodnout na postupu, který by mohl vyřízení reklamace urychlit (např. doručení v určitý den přímo do servisu), je však na společnosti a jejích kapacitách, zda vyhoví.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby mohla na vývoj stížnosti reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
9.5.2023 09:00, před měsícem

Dobrý den, je mi líto, že nejste spokojen s návrhem na vyřízení Vaší reklamace. Máte nárok na uplatnění reklamace přes autorizovaný servis bez nutnosti dopravit spotřebič na reklamační oddělení prodejce nebo můžete uplatnit reklamaci přímo u prodejce doručením spotřebiče na reklamační oddělení Praha Jirny. V případě uznané reklamace máte nárok na proplacení nejnižších účelně vynaložených nákladů na dopravu. Protože se jedná o mechanické poškození, nejedná se o technickou závadu, je nutné posoudit závadu autorizovaným servisem. Nelze tedy vyřídit reklamaci na dálku. Mechanické poškození vzniklé měsíc před koncem záruční doby nelze uznat bez posouzení servisem. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) Na vyřízení reklamace je zákonná lhůta 30 dnů. Děkuji za pochopení. Přeji pěkný den. Kamila overeno@mall.cz

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.5.2023 09:16, před 15 dny


Martin Strnad

Hodnocení:

Komentář: - Již nikdy nic nekoupíme v Mall a totéž doporučujeme všem známým.
- Výrobky značky CANDY/HOOVER jsou odpad.
- D-testu děkuji za skvělou službu spotřebitelům!