Společnost


Středočeské reality, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#6646Vrácení poplatku ve výši 10 000,- za zprostředkování nájmu bytu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 18 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.05.2015, před 8 lety

Andrea Havlová

Znění stížnosti

Dobrý den všem :o),
V únoru jsem kontaktovala makléře a jednatele r.k.Středočeské reality spol.s.r.o., p.Ondřeje Pačese,ohledně pronájmu bytu.Po prohlídce bytu jsme se s pronajímatelem(tedy,všichni 3)sešli v bytě, kde jsme podepsali náj.smlouvu.Ihned po podpisu náj.smlouvy mi pronajímatel v přítomnosti makléře,sdělili,že při výměně vodovodní baterie poškodil"rohaček" a v důsledku toho neteče v kuchyni teplá voda(což neuvedl v předávacím protokolu).Následně při předání klíčů mi opět v přítomnosti p.makléře sdělili,že nemá klíče od sklepních prostor a proto mi je nemůže předat(tuto skutečnost do předávacího protokolu neuvedl)přislíbil,že závadu neprodleně odstraní a klíče neprodleně předá, nedodržel.Vzhledem k tomu,že jsem matka samoživitelka a mám 3.malé děti a z důvodu změny rod.situace(rozvod)jsem se do bytu nastěhovala.Ihned po nastěhování(k mému zděšení) jsem zjistila,další závady: nefunkční sporák,nefunkční digestoř,nefunkční domácí telefon, a v koupelně na stropě se po 2-3.dnech objevila plíseň(která byla pouze přetrená bílou barvou).Pronajímatel na moje telefonické urgence nereagoval, proto jsem se(telefonicky)obratila na p.makléře, ten mi sdělil, že vše zařídí.Pronajímatel se neustále vymlouval,že dodavatel je nemocný a pod..po 11.dnech jsem závadu na svoje náklady odstranila(závada neuhrazena).Nefunkční digestoř a domovní telefon dle makléře a pronajímatel jsou dlouhodobý problém SV(nebylo uvedeno v předávacím protokolu),nefunkční sporák jsem zakoupila dne 15.3.2015(částka 8400,- uhrazena)Klíče od sklepa mi nepřidal vůbec.Nájemní vztah jsem ukončila výpovědí z nájmu z důvodů hrubého porušení náj.smlouvy a povinností pronajimatele ke dni 31.3.2015,bez výpovědní doby.Dne 25.3.2015 jsem obdržela dopis od pronajímatel,kde všechny vady uznavá a potvrzuje,že p.makléř o všem věděl ale s výpovědi z nájmu nesouhlasí.Pan makléřem mně ještě několikrát kontaktoval telefonicky a dokonce i na e-mail mého bývalého manžela mi dne 3.4.2015 zaslal doporučení k ukončení náj.smlouvy dohodou, což nasvědčuje tomu,že se velmi nestandardním způsobem snažil pro svého klienta zajistit výhody, které by mu plynuly z ukončení náj.vztahu dohodou.Když jsem zaslal do r.k.Středočeské reality spol.s.r.o.žadost o vrácení poplatku za zp.nájmu mi další jednatelé spol.sdělili,že vše prošetřetřili a nehledali, žádné pochybení.Když jsem zaslala e-mail jednatelům společnosti co konkrétně prošetřili, mi sdělili,že pronájem bytu je pouze aktivita p.makléře i když jednal jménem společnosti.
Pronajímatel mi vratnou kauci(10 500,-) nevrátil a ještě po mně požaduje doplatit 2.500,-za škody,které jsem mu údajně způsobila (p.makléř se u všeho podepsal jako svědek).
Domnívám se,že mi p.makléř s pronajímatelem nesdělili pravdivé informace o stavu bytu ačkoliv makléř, prokazatelně věděl o vadách v bytě mně tím záměrně uvedli v omyl.
Vzhledem k tomu,že jsem si musela najít jiný pronájem bytu (což mně stálo nemalé finanční prostředky, jsem finančně velmi omezená a nemohu si dovolit, právního poradce.

Předem Vám Děkuji za radu a odpověď :)


Požadované řešení

Vrácení poplatku za zprostředkování nájmu bytu ve výši :10 000,- od r.k. Středočeské reality spol.s.r.o.
Vrácení vratné kauce od pronajímatele ve výši : 10 500,-


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2015 16:12, před 8 lety

Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje
a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

Pronajímatel odevzdá nájemci věc se vším, co je třeba k řádnému užívání věci.

Je-li v ceně nájmu zahrnuto užívání sklepa, je k jeho řádnému užívání nutné sklep zpřístupnit (a tedy odevzdat klíč).

Po dobu nájmu provádí nájemce jen běžnou údržbu, ostatní nezbytné opravy provádí pronajímatel na své náklady. Pronajímatel neodpovídá jen za vady, o kterých nájemce věděl při uzavírání smlouvy a které nebrání užívání věci. Pronajímatel tedy odpovídá za vady, o kterých nájemce informoval až po uzavření smlouvy.

Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Toto právo je však třeba uplatnit do šesti měsíců ode dne, kdy nájemce vadu zjistil nebo mohl zjistit.

Pokud byla smlouva uzavřena jménem společnosti, odpovídá společnost za splnění smluvních povinností včetně povinnosti uvést při sjednávání smlouvy všechny podstatné informace a nezatajit takové, které by mohly ovlivnit uzavření smlouvy. Poruší-li strana tyto povinnosti, odpovídá za škodu z toho vzniklou.

Reakce společnosti

Publikováno
12.5.2015 00:14, před 8 lety

Dobrý den,

děkujeme za možnost reakce na stížnost paní Havlové ohledně zajištění pronájmu bytu a za společnost Středočeské reality zasílám své vyjádření a popis průběhu tohoto případu z pozice realitního makléře, který celou záležitost zajišťoval.

Na konci měsíce ledna letošního roku nás kontaktovala na základě naší inzerce na realitních serverech paní Havlová se zájmem o prohlídku konkrétního bytu k pronájmu.
Klientku jsem nezávazně provedl bytem a informoval ji o všech finančních podmínkách. Po týdnu se paní Havlová ozvala, že se pro byt rozhodla a chce uzavřít rezervační smlouvu a následně nájemní smlouvu. Při osobní schůzce jsem klientku seznámil se zněním rezervační smlouvy, zopakoval finanční podmínky pronájmu, doplnili jsme údaje klientky a budoucího předmětu nájmu a podepsali rezervační smlouvu. Následně jsem informoval budoucího pronajímatele o rezervaci bytu a zaslal klientce na e-mailovou adresu, kterou uvedla jako kontaktní (ve stížnosti ji označuje jako adresu bývalého manžela) návrh nájemní smlouvy. V den plánovaného podpisu nájemní smlouvy spojeného s předáním bytu jsem byl budoucím pronajímatelem telefonicky informován, že při výměně vodovodní baterie u kuchyňského dřezu došlo k závadě následkem které teče v kuchyni pouze studená voda. Oprava této závady vyžaduje zásah instalatéra a toho již budoucí pronajímatel objednal a v řádu dnů bude závada odstraněna. Ihned jsem o tom telefonicky informoval klientku, která mi na to odpověděla, že chce podpis smlouvy dnes zrealizovat a byt převzít. Totéž zopakovala před podpisem nájemní smlouvy při osobní schůzce přímo v předmětném bytě. Po té došlo k podpisu nájemní smlouvy a předávacího protokolu k bytu. Zdůrazňuji, že o této závadě byla klientka informována mnou i pronajímatelem před podpisem nájemní smlouvy a převzetím bytu.

V polovině března mě paní Havlová telefonicky kontaktovala s žádostí o pomoc. Vyjmenovala různé údajné závady v bytě (neteče voda, nefunguje sporák a digestoř a nefungují domovní telefony) a že zvažuje ukončení nájmu. Protože klientka sama pečuje o malé děti, vyhodnotil jsem situaci jako vážnou a ještě ten den jsem jel za paní Havlovou přímo do bytu situaci řešit. Zde si dovoluji poznamenat, že tento postup je standardní způsob naší práce. Pro nás zájem o klienta nekončí zajištěním pronájmu a zinkasováním provize. Jde nám o dlouhodobou spokojenost našich klientů a jsme připraveni pomoci řešit případné problémové situace (častěji však spíše řešíme administrativu jako je dodatek či prodloužení smlouvy) a to po celou dobu trvání námi zajišteného nájemního vztahu. Po cestě za paní Havlovou jsem ještě telefonicky kontaktoval pronajímatele, který reagoval překvapeně a sdělil mi, že závada na vodovodní baterii byla dle dohody opravena. V průběhu nájmu přestaly fungovat dvě plotýnky elektrického sporáku, to však po dohodě s nájemnicí vyřešil zakoupením nového sporáku. Opravu digestoře napojené na centrální odtah v domě a opravu domovních telefonů pronajímatel nahlásil na správu domu a opravu tam již urgoval. Při návštěvě bytu jsem zjistil, že voda v kuchyni teče teplá i studená a sporák je vyměněný za nový. Byt byl čistý a uklizený. Paní Havlová si však stěžovala, že oprava vodovodní baterie a výměna sporáku trvala dlouho, domovní telefon a digestoř nefungují a že nemá k pronajímateli již důvěru a chce nájem předčasně ukončit, protože si už i našla nějaké jiné bydlení. Když jsem viděl a slyšel, že klientka je opravdu pevně rozhodnuta nájem ukončit a má již zajištěné jiné bydlení, navrhl jsem jí, že se pokusím s pronajímatelem vyjednat ukončení nájemní smlouvy dohodou. S tím souhlasila a tak jsem ihned volal pronajímateli, který s návrhem také souhlasil s podmínkou, že ukončení nájmu dohodou bude podepsáno jakmile zajistíme nového budoucího nájemce. S tím paní Havlová souhlasila, slíbila umožnit nám prohlídky bytu se zájemci o pronájem a při loučení mě děkovala za můj přístup a pomoc. Ve smyslu této dohody jsem ihned spustil inzerci bytu k pronájmu a během tří dnů uskutečnil dvě prohlídky s konkrétními zájemci. Při domlouvání třetí prohlídky se však situace změnila a do té doby vstřícná paní Havlová mi sdělila, že dohodu ruší, další prohlídky neumožní a že nájem končí k poslednímu březnu z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy a povinností ze strany pronajímatele. Snažil jsem se klientku informovat, že nefungující digestoř a domovní telefon v tomto případě nemohou být důvodem k odstoupení od nájemní smlouvy a navrhoval jí vrátit se k ukončení nájmu dohodou smluvních stran. Upozornil jsem ji, že i když byt opustí, nájemní vztah bude dále trvat stejně jako povinnost platit nájemné. Klientka mi odpověděla, že vše má konzultované s právníkem a že mi již nedůvěřuje. Navrhl jsem ji tedy, aby se obrátila na Asociaci realitních kanceláří ČR, které jsme členem a kde má právo celou situaci bezplatně konzultovat s právníky a realitními odborníky.

Na konci března mě klientka vyzvala k zajištění a asistenci při předání bytu. To jsem domluvil a 1.4. v 18 hodin jsme se sešli s pronajímatelem a nájemnicí v bytě. Pronajímatel byl připraven byt převzít a ukončit nájem dohodou. Paní Havlová však podmiňovala předání klíčů od bytu okamžitým vrácením kauce. Pronajímatel toto odmítl a ve smyslu nájemní smlouvy slíbil vrátit kauci spolu s vyúčtováním do týdne po převzetí bytu. V té době měla paní Havlová zajistit přepsání odběru el.energie zpět na pronajímatele. Protože nájemnice bez okamžitého vrácení kauce byt odmítla předat a jednání nikam nevedlo, odešli jsme s pronajímatel z bytu. Dne 9.4. mě pronajímatel informoval, že obdržel poštou od nájemnice klíče od bytu a nájem k tomuto dni považuje za ukončený. Informoval mě, že chybějí klíče od společných prostor. Na mé pokusy o telefonický a emailový kontakt již paní Havlová vůbec nereagovala. Pronajímatel vyhotovil slíbené vyúčtování složených záloh, započítal neuhrazených devět dubnových dní a instalaci elektroměru, který paní Havlová v rozporu s nájemní smlouvou a dohodou nechala demontovat a písmené vyúčtování zaslal nájemnici doporučeným dopisem.

Za dvanáct let praxe v realitním oboru se setkávám zejména s kladným hodnocením své práce. Každou zpětnou vazbu od klientů bereme u nás ve Středočeských realitách velmi vážně. Tento případ jsme s kolegy jednateli podrobně prošli, neshledali jsme však pochybení z naší strany a ani žádný důvod pro vrácení odměny za zajištění pronájmu bytu.

V případě potřeby jsme samozřejmě paní Havlové i dTestu nadále k dispozici.

S pozdravem

Ondřej Pačes
Středočeské reality, spol. s r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.5.2015 18:09, před 8 lety


Andrea Havlová

Dobrý den všem :o),
reakce p.makléře potvrzuje pouze to, jak mi již řekl osobně,"on ani jeho realitní kancelář za nic neručí a za nic nenese odpovědnost,jde jim hlavně o provizi".Tvrzení,že mně předem informoval o závadě je lživé!Proč tedy závada nebyla uvedena v protokolu o předání bytu? Proč mi pronajímatel v přítomnosti makléře nepředal klíče od sklepa a tuto skutečnost neuvedl v protokolu o předání bytu? Protože mně prokazatelně,záměrně neinformoval o skutečném a pravdivém stavu bytu před podpisem náj.smlouvy a tím, mně uvedl v omyl.
Není pravdou,že jsem makléře kontaktovala až v polovině března, obrátila jsem se na něj ihned po nastěhování, poté co pronajímatel nereagoval na moje telefonáty a sms-zprávy. Veškeré dle tvrzení makléře"údajné"závady mohu doložit včetně délky jejich odstranění.
Pan makléř se staví do takové pozice, že rozhoduje o tom, zda je či není moje výpověď z nájmu platná a přípustná a dokonce mně obviňuje z toho,že skutečne důvody a motivace k ukončení nájmu je jiná (jak SMUTNÉ !!!)
Pan makléř se mně neustále snaží telefonicky kontaktovat naposledy 27.4.2015(zřejmě mi chce opět doporučit, podepsání ukončení nájmu dohodou).
Prostřednictvím dTestu, jsem chtěla využít poslední možnost vyrešení Našeho sporu mimosoudní cestou (zatím bezúspěšně).
V příloze zasílám:protokol o předání bytu ze dne 1.2.2015,dopis od pronajímatele,makléřem a realitní kanceláři.
V případě potřeby mohu doložit veškeré dokumenty k danému sporu.
Děkuji :o)
S pozdravem
Havlová

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2015 09:09, před 8 lety

Není-li v době, která byla ujednána pro zpřístupnění bytu pronajímatelem, byt způsobilý k nastěhování a obývání nebo je-li byt ve stavu, který neodpovídá sdělení pronajímatele, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat. Nastěhuje-li se, má právo požadovat na pronajímateli splnění smlouvy; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, jeho právo zaniká.

Takové právo však nájemce nemá, pokud stav bytu již při uzavření smlouvy znal nebo pokud byla tato neznalost způsobena tím, že si nájemce byt řádně neprohlédl, ačkoli byl k tomu pronajímatelem včas vyzván.

I v případě, že právo svědčí nájemci, je nájemce oprávněn požadovat pouze přiměřenou slevu z nájmu, nikoli skončení nájmu bez výpovědní doby.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2015 09:45, před 8 lety

Společnost Středočeské reality, spol. s r.o. již nevyužila možnosti reagovat. Prosíme proto spotřebitele o doplnění informací o současném stavu stížnosti, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.10.2015 10:02, před 8 lety


Andrea Havlová

Dobrý den, všem :o),

....můj případ probíhá, jak jsem předpokládala, r.k.Středočeské reality s.r.o. i makléř Ondřej Pačes, dělají "mrtvého brouka"NEKOMUNIKUJÍ.

Domnívám se, že zprostředkování pronájmu bytu v mém případě, probíhalo formou "malá domů"pro makléře Ondřeje Pačese.

Již jsem napsala stížnost ARK (asociace realitních kanceláří) na r.k. Středočeské reality s.r.o. a makléře O.Pačese.

Bude-li to to nezbytné, budu celou záležitost, řešit SOUDNÍ CESTOU !!!

Není možné aby r.k Středočeské reality s.r.o. a makléř Ondřej Pačes (a jím podobní) beztrestně podnikali tímto způsobem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.10.2015 09:35, před 8 lety

Stížnost znovu přeřazujeme na společnost, která má nyní možnost na vývoj případu reagovat. Bude-li společnost delší dobu neaktivní, doporučujeme spotřebitelce vyhledat právní služby a celý spor začít řešit soudní cestou. Seznam advokátů je možné nalézt mimo jiné na adres www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
25.11.2015 15:00, před 8 lety

Dobrý den,

stanovisko ke stížnosti paní Havlové jsem podrobně popsal v předchozí reakci z 12.5.t.r.
Od té doby jsme já i další dva jednatelé naší realitní kanceláře obdrželi od paní Havlové několik dopisů s výhružkami a lživými nařčeními. Na různých internetových fórech a diskuzích se od paní Havlové (většinou anonymně) objevují pomluvy a nepravdy o naší práci. Stejně tak je nepravdivý její komentář zde na stránkách dTestu, konkrétně věta, že "děláme mrtvého brouka a nekomunikujeme". Mimo většinou anonymních pomluv na různých internetových stránkách jsem já ani moji kolegové žádnou snahu o komunikaci z její strany nezaznamenal. Naopak, na můj e-mail nereagovala a telefon nezvedá.
Dobré jméno naší společnosti Středočeské reality společně s kolegy budujeme již osmým rokem. A díky spokojenosti naprosté většiny našich klientů se nám to daří. Neférové praktiky a lživá tvrzení paní Havlové jsou však již natolik nepříjemné a obtěžující, že jsme se rozhodli vůči jejímu jednání bránit soudní cestou a nenechat jí nadále beztrestně poškozovat dobré jméno naší společnosti. K tomuto kroku jsme přistoupili až nyní, protože jsme doposud omlouvali jednání paní Havlové její obtížnou životní situací. Paní Andrea Havlová je již delší dobu v insolvenci pro nesplácení půjček ve výši mnoha set tisíc korun. Nelze však nadále nechat poškozovat naše dobré jméno nepravdami a výmysly. Stejně tak respektujeme právo paní Havlové řešit její záležitost soudní cestou. Jsme si jisti, že k žádnému pochybení z naší strany vůči paní Havlové nedošlo a jsme připraveni toto u soudu prokázat.

Paní Andrea Havlová se na mé doporučení obrátila se stížností na Asociaci realitních kanceláří, které jsme členem. Výsledek řízení asociační rady zde zveřejním, pokud nám to dTest umožní.

S pozdravem

Ondřej Pačes
Středočeské reality

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.11.2015 10:26, před 8 lety

Spotřebitelce znovu dáváme prostor pro vložení svého vyjádření, případně má možnost stížnost uzavřít. Nebude-li případ vyřešen prostřednictvím platformy VašeStížnosti.cz, strany sporu se mohou domáhat svých práv soudní cestou.

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.11.2015 11:50, před 8 lety


Andrea Havlová

Dobrý den,všem :o),

jsem velmi ráda za poslední vyjádření p.Pačese,kde neuvádí nic nového co by vedlo k objasnění celého našeho sporu.
Naopak,pozorný čtenář zcela jistě pochopí co je cílem p.Pačese.

Udivuje mně,že tak "seriozný" makléř používá praktiky typu:vyhledávání citlivých informací ze soukromí,které absolutně s předmětnou stížností vůbec nesouvisí a ještě je zveřejní !

Dovoluji si , se ke shora uvedeným nařčením vyjádřit. 

1) Zcela pochopitelně jsem se obrátila na 2.společníky p.Pačese s žádostí o prošetření celé záležitosti ohledně pronájmu.
Bylo mi odpovězeno, že oni s tím nemají nic společného i přesto, že p.Pačes jednal jménem společnosti Středočeské reality spol.s.r.o.

Není pravdou,že jsem komukoliv vyhrožovala(mohu doložit).

2)Po neúspěšné komunikaci s p.Pačesem i jeho 2.společníky jsem se svobodně vyjádřila na internetových fórech a diskuzích, které jsou mimo jiné k tomu určené o své zkušenosti s p.Pačesem a "jeho" r.k.(obdobně, jako zde na stránkách dTestu)

3) Jsem velmi překvapena zájmem p.Pačese o moji minulost , kdy informuje o tom,"že jsem již delší dobu v insolvenci, pro nesplácení půjček ve výši mnoha set tisíc korun"Pouze pro upřesnění : po řádném splácení po dobu 5-ti let byla insolvence ukončena co již opět zcela záměně a pravdivě p.Pačes neuvedl.

4.)" Opět "není  pravdou, že jsem se na "doporučení "p.Pačese obrátila se svou stížnosti na ARK.
Využila jsem pouze možnosti podat tuto stížnost k ARK (kterou má mimo jiné, každý klient r.k., která je jejich členem)Pan Pačes opět zcela účelově využívá tento fakt ve svůj prospěch při prezentování své profesionality a slušnosti. 

Zcela určitě využijí svého práva na řešení svého sporu s p.Pačesem a r.k.Středočeské reality spol.s.r.o. soudní cestou(domnívám se, že i tento fakt, bude p.Pačes považovat za své doporučení)

Není přeci možné aby makléř O.Pačes jménem r.k.Středočeské reality spol.s.r.o., zprostředkoval nájem bytu a nechal si vyplatit provizi ve výši 10.000,-a jediné dokumenty , které jsem obdržela za zprostředkování nájmu bytu jsou : daňový doklad(stvrzenka) a pouze"smlouva o složení zálohy"

"Smlouva o zprostředkování nájmu"mi nebyla poskytnuta ačkoliv jsem o ní p.Pačese žádala.
Pan Pačes, mi sdělil, že žádnou takovou smlouvu mi nemůže poskytnout, že je to standardní postup.

Když jsem se obrátila se svoji stížností na ARK, tak k méhu překvapení jsem byla vyzvána ARK, abych doložila ke své stížnosti i "Smlouvu o zprostředkování nájmu"

Trvám na tom a znovu opakuji, že p.Pačes mi zprostředkoval pronájem bytu,který nebyl způsoben k řádnému užívání( společně s pronajímatelem p.Váchou) mě uvedl v omyl tím, že mi zatajili skutečný stav bytu.

Jsem velmi zklamaná jednáním tohoto makléře(a" jeho" r.k.)

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2015 08:46, před 8 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má nyní možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2016 16:10, před 8 lety

Vzhledem k tomu, že se společnost k případu již delší dobu nevyjádřila, prosíme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2016 08:58, před 7 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.