Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#6657Nesouhlas s výměnou

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 4 dny

Detail stížnosti

Publikováno
03.05.2015, před 7 lety

Andrea Surá

Znění stížnosti

Dobrý den,

v srpnu 2014 jsem zakoupila v T.S. Bohemia tablet, který jsem si vyzvedla na brněnské pobočce na Veveří. Na začátku března jsem výrobek musela reklamovat, jelikož přestal vykazovat jakékoli známky funkčnosti.

Po třiceti dnech jsem obdržela email o způsobu vyřízení reklamace výměnou. Dostavila jsem se tedy na onu pobočku, kde jsem pracovníkovi T.S. Bohemia řekla, že nesouhlasím s výměnou a žádám o dobropis. Dotyčný mi rezolutně oznámil, že nárok na dobropis v žádném případě nevzniká, jelikož dle něj servisní středisko řešilo případ jako "oprava výměnou". Přesto bylo v emailu jasně uvedeno, že se jedná o výměnu za nový kus.


Produkt

Tablet E-Pad DUO 7


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2015 11:19, před 7 lety

Práva spotřebitele se liší podle toho, zda vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy prodávající věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Při podstatném porušení má spotřebitel právo na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci, dodáním chybějící věci nebo opravou věci. Stejně tak má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí zvolené právo sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě s prodávajícím.

Při nepodstatném porušení smlouvy má spotřebitel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Odstraněním vady se rozumí oprava věci, její součásti, nebo výměna věci za novou. Až pokud takovéto odstranění vady není možné, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy. Při uplatňování reklamace si spotřebitel volí preferovaný způsob řešení.

Jak pro podstatné, tak i nepodstatné porušení platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy nebo se dožadovat slevy, pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2015 13:16, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti. V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.