Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2777
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 508 stížnostech.

#6668Neoprávněné odebrání peněz z účtu, nelze zrušit VIP členství

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 5 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2015, před 7 lety

Alena Pavelková

Znění stížnosti

Seznamka, kde se zaregistrujete za pár korun, NIKDE čitelně na stránkách neupozorňují na jakoukoli další platbu, to zjistíte až když Vám z účtu odejdou peníze.
Navíc nelze zrušit VIP členství, nefungují odkazy pořebné k zrušení VIP členství, takže hrozí další platba 2 224,- Kč.
Jsou to podvodníci!


Produkt

Seznamka s placeným VIP členstvím, které nelze zrušit


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz a zrušení VIP členství


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2015 15:22, před 7 lety

Online seznamka představuje formu poskytování dohodnutých služeb a je nabízena za určitých smluvních podmínek, které spotřebitel akceptoval prostřednictvím uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb prostřednictvím internetu a které by si měl náležitě pročíst. Platí obecná zásada, že smluvní strany jsou uzavřenou smlouvou vázány.

Při využití služby internetové seznamky je zpravidla navazování kontaktů k seznámení a zasílání zpráv možné pouze v rámci placeného členství. Placené členství je však nutné vypovědět v písemné formě a zaslat poskytovateli služeb, jelikož se jedná o zahraniční subjekt na uvedené kontakty a adresu do Lucemburska.

Služby, se kterými je spojen zpoplatněný smluvní vztah, se dle obchodních podmínek prodlužují o stejnou již dříve smluvně sjednanou dobu trvání závazku, pokud spotřebitel smlouvu nevypoví během výpovědní lhůty před uplynutím smluvní doby. Zpoplatněný smluvní vztah musí být dle obchodních podmínek vypovězen zpravidla minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy - nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. Jedná se tedy o prolongaci. Samotná prolongace není zakázaná.

Doporučujeme spotřebiteli, aby z důvodu opatrnosti výpověď zaslal písemně v souladu s podmínkami služby. Výpověď je žádoucí zaslat s dodejkou a uložit si kopii výpovědi. Tímto způsobem spotřebitel bude moci prokázat, že službu řádně vypověděl a nemělo by tedy dojít k dalšímu strhávání, resp. k prolongaci smlouvy, protože závazek zanikne uplynutím doby, na kterou byl původně sjednán.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt, doporučujeme též spotřebiteli, aby se obrátil na Evropské spotřebitelské centrum www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
10.6.2015 15:26, před 7 lety

Dobrý den, paní Pavelková.

Rádi bychom Vás ujistili, že na žádosti o Výpověď, zaslané našemu Zákaznickému centru, vždy reagujeme. Kromě toho je Vám Výpovědní formulář zpravidla k dispozici v sekci “Nastavení” ve Vašem profilu.

Na základě informací, které jste nám poskytli, žel nebylo možné Váš profil v naší databázi dohledat. Rádi bychom Vás tudíž požádali o poskytnutí doplňujících informací – Vašeho uživatelského jména, registrační emailové adresy či data realizace platební transakce. Zašlete nám prosím výše uvedené informace, jelikož v opačném případě Vám neumíme být nápomocní.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete také kontaktovat náš Zákaznický servis prostřednictvím emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz.


S pozdravem,

Anne Reynaud

Vedoucí Zákaznického servisu be2 / Head of Customer Service be2

_________________________________________________


be2 S.à.r.l.
291, route d’Arlon - L-1150 Luxembourg - Luxembourg


www.be2.com/corp
_________________________________________________

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2015 09:24, před 7 lety

Vzhledem k tomu, že se spotřebitel k případu již delší dobu nevyjádřil, prosíme o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.8.2015 09:17, před 7 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu dobrovolnosti, stížnost uzavíráme.