Společnost


Vesta Active s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#66707Zboží nedodané ani po 180 dnech z rivalenti.cz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.05.2023, před měsícem

Bohumil Vohanka

Znění stížnosti

10.11.2022 jsem na rivalenti.cz objednal a zaplatil zboží, a to ve výši 1 686 Kč. Hned 11.11. 2022 jsem obdržel zprávu, že rivalenti.cz obdrželo platbu a "logistické oddělení dostává pokyn a expeduje objednávku". Z tohoto prohlášení jsem usoudil, že za několik dní zboží dostanu. 24.11. 2022 jsem se tedy poprvé ozval na zákaznický servis rivalenti.cz, co se děje. Dostal jsem odpověď, že doba dodání je standardně 5-40 pracovních dní, 95% zásilek dorazí do 14 dnů, a výjimečně se může dodací lhůta prodloužit až na 180 dnů, avšak nikdy doposud nebyla delší než 3 měsíce. 1.2. 2023 mi došla zpráva, že objednávka byla odeslána a je na cestě. Zboží nedorazilo, ani podle kodu nešlo vyhledat u žádné doručovací služby. 19.4. 2023 uplynulo 180 dní od objednávky. Požadoval jsem tedy vrácení peněz. Byl jsem odkázán na vyplnění formuláře, a to pro každou jednotlivou položku zvlášť, s tím, že poté budu informován o dalším postupu. 2.5. 2023 odesláno datovou schránkou odstoupení od smlouvy pro nedodržení podmínek a žádost o vrácení peněz.


Produkt

Pokemon kartičky 324 kusů, color deep blue, 829 Kč a Unisex mikina Billie Eilish , barva black, velikost XS za 799 Kč. Pojištění 39 Kč, balné 19 Kč, doručení zdarma.


Požadované řešení

Vrácení celé zaplacené částky 1 686 Kč na můj účet. Zboží nebylo dodáno ani po 180 dnech, což rivalenti.cz ve svých podmínkách uvádí jako maximální možnou dodací lhůtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.5.2023 10:55, před měsícem

Předně uvádíme, že společnost Vesta Active s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako lokální administrátor pro ČR trh, nikoliv jako prodejce. Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je možné toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by vůči spotřebiteli mělo být neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a během uzavírání smlouvy není spotřebitel na fakt, že nejedná přímo s prodejcem, nikterak upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání. Při tomto závěru vycházíme mj. i z rozhodovací činnosti ADR České obchodní inspekce.

Reklamace či odstoupení od smlouvy se zásadně uplatňují u prodávajícího. Jako sídlo společnosti jsme dohledali následující adresu: Vesta Active s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha.

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím § 1829 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Doporučujeme spotřebitelům před využitím e-shopů a zaplacením, aby si daný e-shop vždy prověřili na stránkách České obchodní inspekce (zde: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/) nebo na stránkách dTestu (zde: https://www.dtest.cz/eshopy), popř. využili recenzních portálů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2023 09:40, před 29 dny

Spotřebitel nás informoval, že mu byly vráceny peníze zpět. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.