Společnost


EROXION s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#6673Nebyla dodána objednávka

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2015, před 5 lety

Zdenek Horčička

Znění stížnosti

Dobrý den,
nedošla mi objednávka a na e-mail mi vůbec neodpovídají přes telefon je těžko se snimi spojit a kdykoliv se spojim tak mi tvrdí ,že je vše v pořádku. Co mám dělat .
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Horčička Z.


Požadované řešení

Měli by odpovídat na e-mail . Lepší dostupnost po telefonu.
Dodat podklady které mi slíbý a nebo navrhnout řešení .
Do určité doby ,když dodávka nedojde odstoupení od smlouvi a vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2015 11:15, před 5 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě mu poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.


Zdenek Horčička

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.8.2015 13:05, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Objednávku jsem již obdržel. S pozdravem Horčička Z.