Společnost


eobuv.cz/MODIVO S.A.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#66883Stornovaná objednávka - nevrácené peníze

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.05.2023, před 30 dny

Silvie Fránová

Znění stížnosti

Dne 21.3.2023 jsem objednal a zaplatil zboží (Asics Boty Trail Scout 2 1011B181 Černá v hodnotě 2 498,00 Kč), 24.3.2023 mi byla objednávka stornována s přislíbením navrácení peněz do 2-5 pracovních dnů. 27.3.2023 přislíbeno vrácení peněz p. K.S. ze společnosti Modivo. Znovu urgováno 13.4.2023, 17.4.2023 znovu přislíbila p. K. S. zadání vrácení peněz. 9.5.2023 stále nejsou peníze na účtě.


Produkt

Asics Boty Trail Scout 2 1011B181 Černá v hodnotě 2 498,00 Kč


Požadované řešení

Okamžité vrácení peněz na můj bankovní účet, který je v komunikaci opakovaně uváděn.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2023 09:09, před 29 dny

Pokud došlo ke stornování objednávky, musí společnost vrátit peněžní prostředky zpět spotřebiteli. Jestliže tak společnost neučiní v přiměřené době po odstoupení od smlouvy, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení.

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován následovně: eobuv.cz/MODIVO S.A. P.O.BOX 1 DEPO, Liberec 70 46307.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění i tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.
Před samotným podáním je vhodné prostudovat informace zde: https://evropskyspotrebitel.cz/co-udelat-nez-nas-kontaktujete/.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.5.2023 10:49, před 24 dny

Spotřebitelka nás informovala, že jí byly peníze vráceny. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.