Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#6694Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 17 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.05.2015, před 7 lety

Vladislav Polách

Znění stížnosti

Vážená paní / Vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou o Vaši pomoc / Vaši radu. Dne 16. 3. 2015 jsem si u společnosti Humanic zakoupil jejich pánskou vycházkovou obuv. O obuv jsem se řádně staral, po jejím nákupu ihned důkladně naimpregnoval, avšak přibližně po 14 dnech se mi na ní utvořily fleky. Z tohoto důvodu jsem tyto boty dal na reklamaci (již 6.4.2015). Hlavním důvodem reklamace byla rozpitá patinová úprava bot, ostatní drobnosti uvedené v reklamaci pro mne nebyly podstatné. V minulém týdnu mi došlo vyrozumění, že reklamace je v tomto ohledu neoprávněná. Důvodem vzniku skvrn jsou dle vyjádření HUMANIC "solné skvrny". Tato argumentace je naprosto lichá, jelikož od poloviny března na území ČR natož v Praze, kde bydlím, nesněžilo: http://www.e-pocasi.cz/archiv-pocasi/2015/brezen/ Solný posyp tedy nebyl potřeba. Rovněž následný komentář, že impregnace není a nemůže být zárukou nepoškození svršku obuvi, je pro mne dost zarážející.
S výsledkem reklamace a použitou argumentací nesouhlasím. Na prodejně mi bylo i přes mou urgenci doporučeno, abych si ji vyzvedl, jinak by mi bylo účtováno "úschovné". Byl jsem pouze odkázán na určité telefonní číslo, které má směřovat na centrálu HUMANIC do Brna. Obracím se však nejprve na Vás, jakožto nezávislou instituci.


V případě Vašich jakýchkoli upřesňujících dotazů mne neváhejte kontaktovat. Veškeré kopie dokladů + fotek bot Vám jsem ochoten zaslat.

Děkuji za Váš čas a odpověď,

S pozdravem,
V. Polách


Produkt

1x2-14-11-0414-3, velikost 43


Požadované řešení

vyměnit výrobek / vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2015 16:22, před 7 lety

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Po vyřízení reklamace má spotřebitel skutečně povinnost převzít si zboží zpět. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace.

Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce.

Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2015 13:49, před 6 lety

Společnost HUMANIC CZ spol. s r.o. byla o podaných stížnostech informována. Doposud však neprojevila zájem se k této stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.