Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:206
Z toho za letošní rok:32
Stále v řešení:28
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#67019Špatný hotel, špatný delegát

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 měsíce 10 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2023, před 4 měsíci

Jan Starý

Znění stížnosti

HURGADA - EXIMTURS - HOTEL SEAGULL

Dali nám hnusnej 3 hvězda apartmá a až druhej den nás nastěhovali do slušného pokoje kde nebyla plíseň, dropky, uchošťoury a poškozený doplňky místnosti.
Delegát z vás jen saje prachy ale kloudný info z něj nedostanete.
Přítelkyni slovně napadl za to že napsala na Exim stížnost.
Reklamace uznána ani se spoustou fotek (důkazů) a včasným podáním reklamace.
Poprvé v Egyptě a už tam nejedu. Rozhodně né s Eximturs

Rozsáhlé stížnosti s fotografiemi a videem odeslány a Eximturs si nás zablokovali na mailu jako vyřízeno.


Produkt

Dovolená


Požadované řešení

Vrátit adekvátní část z ceny zájezdu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2023 10:31, před 4 měsíci

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

V souladu s ustanovením § 2537 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), je třeba vytknout vadu pořadateli zájezdu bez zbytečného odkladu, což se nejčastěji řeší prostřednictvím přiděleného delegáta, s kterým je nutno sepsat zápis o vadě zájezdu, kterým pak bude spotřebitel po návratu argumentovat u pořadatele zájezdu jako takového a požadovat slevu z ceny zájezdu v souladu s ustanovením § 2540 odst. 1 občanského zákoníku.

Pro výpočet výše nároku (procentuální slevy) je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Sleva se počítá z ceny zájezdu.

Chování delegáta nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2023 11:11, před měsícem

Žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.