Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#6724Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.05.2015, před 7 lety

Petr Šolc

Znění stížnosti

Zakoupené boty pro syna ze dne 26. 10. nosil je cca necelých 4,5 měsíců, poté zjistil, když měl špinavé ponožky, že jsou podrážky děravé. Pí. K. L. asi expert od fi. Humanic. Naznala: obuv byla užíváná s vadou což je patrné z rozsahu poškození vnitřních částí????!!!! Dále boty jsou rozlepené a odlupují se části. Vracel jsem dvoje boty dcery a syna. Jedny uznána reklamace a druhé, které byly poškozeny daleko více neuznána?
Neochota prodavaček, špatná zkušenost s reklamací a obchodem. Nechápu, že se někdo takto může chovat k zákazníkovi, když dojde k problému.


Produkt

Obuv pánská kotníková za 899,-


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.5.2015 11:32, před 7 lety

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Ze stížnosti není zcela zřejmé, zda byl prodejcem před zamítnutím reklamace proveden znalecký posudek či nikoli.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
22.5.2015 14:04, před 7 lety

Dobrý den,

oznamujeme, že jsme reklamaci přehodnotili ve prospěch zákazníka.

S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.5.2015 14:27, před 7 lety

Prosíme spotřebitele o potvrzení informace o dosažení dohody a případné uzavření stížnosti s připojením vlastního hodnocení.


Petr Šolc

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.5.2015 19:07, před 7 lety

Dobry den, dekuji moc dTestu za pomoc,
spolecnosti Humanic za prehodnoceni reklamace,
ktera byla uznana.