Společnost


APP. UMBRELLA, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#67293Zadržanie financíí

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.05.2023, před 14 dny

Marek Priecel

Znění stížnosti

V roku 2019 som investoval na odporúčanie môjho finančného poradcu do appumbrella. Keď som si chcel svoje financie skontrolovať asi tak pred troma mesiacmi mali zrušenú stránku. Finančný poradca mi povedal, že len prerábajú čo bolo očividné klamstvo. Teraz sa neviem dostať k svojím peniazom.


Produkt

AU Coin


Požadované řešení

umožniť výber peňazí


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.5.2023 12:24, před 14 dny

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nelze-li se s podnikatelem spojit jiným způsobem, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude zaslán na adresu společnosti: APP. UMBRELLA, a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.