Společnost


zenmasstt.com

Počet nahlášených stížností:176
Z toho za letošní rok:170
Stále v řešení:162
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#67343Zboží nejde vrátit, nevím adresu. Naletěla jsem podvodníkům.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

12 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.05.2023, před 13 dny

Dagmar Kubínková

Znění stížnosti

Objednala jsem si prý bavlněné šaty,přišly nějaká umělina a ještě špatná velikost.
Nepřišla faktura a bohužel jsem asi naletěla podvodníkům.


Požadované řešení

Ráda bych vrátila zboží a dostala zpět peníze..


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2023 19:27, před 13 dny

Vzhledem k tomu, že je e-shop (https://www.zenmasstt.com/static/home.html) pouze v čínštině a ceny nejsou uvedeny ani v české měně, není zde zaměření na českého spotřebitele. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva.

Jestliže však byla smlouva uzavřena česky prostřednictvím sociální sítě, mohl by se vztah řídit dle českého práva.

Pokud by se vztah řídil dle českého práva:
Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Toto právo má spotřebitel i před převzetím zboží.

V návaznosti na odstoupení od smlouvy má prodávající povinnost spotřebiteli dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Odstoupení od smlouvy je přitom jednostranný právní úkon, který nepodléhá souhlasu druhé strany. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud již lhůta pro odstoupení od smlouvy uplynula, je možné zboží reklamovat. Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady.

Z výše uvedeného vyplývá, že spotřebitel má (dle českého práva) právo od smlouvy odstoupit či zboží reklamovat, ale vzhledem k tomu, že stránky neobsahují obchodní podmínky a neznáme tím pádem provozovatele, tak nevíme, komu by spotřebitel měl odstoupení od smlouvy či reklamaci adresovat. Z tohoto důvodu je šance na uplatnění práva minimální.

Před využitím e-shopů a zaplacením spotřebitelům doporučujeme, aby si zjistili podstatné informace (jako jsou provozovatel e-shopu, zda je možné věc vrátit, jakým způsobem, na jakou adresu a dokdy by měly být peníze vráceny na účet) a ověřili si e-shop, což lze učinit např. na určitých recenzních portálech.

Jelikož se nejspíše jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Číně), nemůže se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci ani Evropské spotřebitelské centrum. V případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou bude se spotřebitel moci obrátit na dozorový orgán v zemi sídla společnosti.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.