Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2761
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 505 stížnostech.

#6775Stržení peněz z osobního účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2015, před 6 lety

Olga Šerhaklová

Znění stížnosti

Dobrý den,
Dnes mi byl neoprávněně strhnut nějaký poplatek ve výši 2247 Kč firmou B2.cz, vůbec nevím, že jsem členem v takové společnosti,nebo jak se to mohlo stát a kde vzali na mně číslo mé karty
18.05.2015
06:01 2 247,00 BE2 SARL*CZ WWW.BE2.CZ LULU
Žádám o navrácení peněz, odhlášení z této společnosti a vymazání všech mých údajů,aby k tomuto již nemohlo dojít.

Olga Šerhaklová


Produkt

nevím vůbec,že bych tam byla, pokud kdysi ano,určitě jsem nechtěla nic platit


Požadované řešení

Vrácení peněz na účet,vymazání čísla mé karty,aby už k tomu nemohlo dojít


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2015 23:29, před 6 lety

Pokud došlo ke stržení částky bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení, které musí být spotřebiteli vráceno. Pokud však mezi stranami bylo sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, obsahují obchodní podmínky automatickou prolongaci. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Pokud však byla mezi stranami uzavřena smlouva, tak služby, se kterými je spojen zpoplatněný smluvní vztah, se dle obchodních podmínek společnosti prodlužují o stejnou již dříve smluvně sjednanou dobu trvání závazku, pokud spotřebitel smlouvu nevypoví během výpovědní lhůty před uplynutím smluvní doby. Zpoplatněný smluvní vztah musí být dle obchodních podmínek vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy - nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. Jedná se tedy o prolongaci. Samotná prolongace není zakázaná.

Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak. Není ale možné až po uzavření smlouvy zavázat spotřebitele k úhradě částky, se kterou neměl možnost se seznámit při uzavření smlouvy. Je tedy podstatné, zda společnost splnila informační povinnost vztahující se k ceně služby a zda byla mezi stranami sjednána opakovaná platba.

Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou výslovného, písemného prohlášení. Ačkoliv tuto podmínku považujeme ve spotřebitelských smlouvách za nepřiměřenou, jedná se o jediný spolehlivý způsob, jak spotřebitel může vypovězení smlouvy později prokázat (pokud výpověď zašle doporučeně a nejlépe s dodejkou na adresu uvedenou v podmínkách). V tomto konkrétní případě je tedy otázkou, jaké služby byly objednány, zda byla řádně sjednána cena a splněna informační povinnost. Pokud stržená výše neodpovídá sjednané částce, doporučujeme uplatnit reklamaci výše platby a požadovat přeplatek zpět z titulu bezdůvodného obohacení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt, doporučujeme též spotřebiteli, aby se obrátil na Evropské spotřebitelské centrum (http://www.evropskyspotrebitel.cz/), které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
10.6.2015 15:23, před 6 lety

User ID: d95e06ab45be1ce4b060d0a6

User email: olga.serhaklova@gmail.com


Vážená paní Šerhaklová,

mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami be2, které uvádějí/upřesňují automatické prodloužení VIP členství, zakoupeného ke dni 17.01.2015. K uvedenému datu jste uhradila měsíční promo-předplatné (t.j. slevněné členství), které bylo po jednom měsíci prodloužené o období tří měsíců. Tato prolongace je jasně uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své VIP členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady.

VIP členství je automaticky prodloužené v případě, že klient svůj VIP status včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 14 dní před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 14 dní před prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho VIP členství, bylo toto – v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 – k datům 18.02.2015 a 18.05.2015 prodloužené v standardní ceně 2 247 Kč.

Je nám to líto, ale v obdobných případech není možnost refundace k dispozici.

Pokud došlo z naší strany k omylu a podepsanou Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email, kopii potvzení o odesání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu, abychom mohli Výpověď ověřit a provést správné nastavení Vašeho účtu.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím kontaktujte opětovně.


S pozdravem,

Anne Reynaud
Head of Customer Service be2
____________________________________________________


be2 S.à.r.l.
291, route d’Arlon - L-1150 Luxembourg - Luxembourg

www.be2.com/corp
_________________________________________________

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2015 09:25, před 6 lety

Vzhledem k tomu, že se spotřebitel k případu již delší dobu nevyjádřil, prosíme o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Olga Šerhaklová

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.7.2015 14:44, před 6 lety

Dobrý den,
VIP členství jsem odhlásila a celkové členství ve firmě také.Nyní by již k odečtu peněz z mého účtu nemělo docházet.Tímto považuji stížnost za uzavřenou.Děkuji


Olga Šerhaklová

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.8.2015 11:58, před 6 lety

Hodnocení: