Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2761
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 505 stížnostech.

#6839Neoprávněně inkasovaný poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.05.2015, před 6 lety

Božena Musilová

Znění stížnosti

Vážení,
dne 20.5.2015 byly zneužity dříve uvedené platební údaje a z mého účtu k Vám bez mého vědomí zmizelo 2 247 Kč. Žádám Vás o neodkladné navrácení této částky na účet 670100-2201855629/6210. Jsem 60ti letá vdova s bezlepkovou dietou, pro kterou kilo mouky znamená 120 Kč. Částka, kterou jste mi zcizili, je pro mne závratná.
Očekávám, že tento omyl do 10ti dnů uvedete do pořádku. V opačném případě jsem nucena požadovat pomoc na institucích typu Česká obchodní inspekce, ombudsman ČR, televizní pořad našeho souseda pana Josefa Klímy a podobně.
Věřím, že nic z toho nebude zapotřebí a částka 2 247 Kč bude 5.6. 2015 zpět na mém účtu.
Děkuji Vám za včasné vyřízení mého požadavku.
Božena Musilová


Produkt

Netuším, za co jste z mého účtu 2 247 Kč bez mého vědomí inkasovali!


Požadované řešení

Žádám Vás o neodkladné navrácení částky 2 247 Kč na účet 670100-2201855629/6210 do 5. června 2015.
Děkuji za dochvilnost.
Omluva by potěšila.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2015 12:20, před 6 lety

Společnost be2 S.a.r.l. se zabývá poskytováním služeb internetového seznamování a tato služba je nabízena za určitých smluvních podmínek, které spotřebitel akceptuje prostřednictvím uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb prostřednictvím internetu. Smluvní podmínky by si měl zájemce o využití této služby náležitě ještě před uzavřením smlouvy prostudovat. V právu platí totiž obecná zásada, že smluvní strany jsou uzavřenou smlouvou vázány.

Služby, se kterými je spojen zpoplatněný smluvní vztah, se dle obchodních podmínek společnosti prodlužují o stejnou již dříve smluvně sjednanou dobu trvání závazku, pokud spotřebitel smlouvu nevypoví během výpovědní lhůty před uplynutím smluvní doby. Zpoplatněný smluvní vztah musí být dle obchodních podmínek vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy anebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty. Jedná se tedy o prolongaci. Samotná prolongace není zakázaná.

Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak. Není ale možné až po uzavření smlouvy zavázat spotřebitele k úhradě částky, se kterou neměl možnost se seznámit při uzavření smlouvy. Je tedy podstatné, zda společnost splnila informační povinnost vztahující se k ceně služby a zda byla mezi stranami sjednána opakovaná platba. V tomto konkrétním případě je tedy otázkou, jaké služby byly objednány, zda byla řádně sjednána cena a splněna informační povinnost.

Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou výslovného, písemného prohlášení. Ačkoliv tuto podmínku považujeme ve spotřebitelských smlouvách za nepřiměřenou, jedná se o jediný spolehlivý způsob, jak spotřebitel může vypovězení smlouvy později prokázat. Doporučujeme spotřebiteli, aby z důvodu opatrnosti výpověď zaslal písemně v souladu s podmínkami služby. Výpověď je žádoucí zaslat s dodejkou a uložit si kopii výpovědi. Tímto způsobem spotřebitel bude moci prokázat, že službu řádně vypověděl a nemělo by tedy dojít k dalšímu strhávání, resp. k prolongaci smlouvy, protože závazek zanikne uplynutím doby, na kterou byl původně sjednán.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme též spotřebiteli, aby se obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.


Božena Musilová

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.6.2015 12:31, před 6 lety

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za Vaši účinnou pomoc nám, co jsme se nechali nachytat. S Vaší pomocí jsem dospěla cíle: členství v be2 jsem faxem zrušila a částku obdržela dnes zpět na účet. Srdečně zdraví Božena Musilová